Navigace

Obsah

Ohlášení stavby  zde ke stažení; zde ke stažení

Žádost o stavební povolení zde ke stažení; zde ke stažení

Oznámení stavebního záměru
s certifikátem autorizovaného inspektora zde ke stažení;zde ke stažení

Oznámení o užívání stavby zde ke stažení;zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu zde ke stažení;zde ke stažení

Žádost o povolení předčasného užívání stavby zde ke stažení;zde ke stažení

Oznámení změny užívání stavby zde ke stažení;zde ke stažení

Ohlášení odstranění  zde ke stažení;zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
u staveb povolených před 31.12.2006  zde ke stažení;zde ke stažení

Žádost o povolení vyjímky zde ke stažení ;zde ke stažení

Žádost o vydání souhlasu podle 125 SZ zde ke stažení