Navigace

Obsah

 

Zastupitelstvo města Velké Hamry rozhodlo na svém zasedání dne 28.6.2018 podat žádost o dotaci do druhé výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rozvoj Tanvaldska - IROP-Bezpečnost dopravy" na akci "Velké Hamry - lávka pro pěší".

Jedná se o kompletní rekonstrukci lávky přes řeku Kamenici, která spojuje katastrální území Bohdalovice a Velké Hamry. Lávka je v současné době v naprosto havarijním stavu a hrozí její uzavření z důvodu bezpečnosti chodců. Komplikace, které by uzavření lávky způsobilo obyvatelům a návštěvníkům by byly velké.

V rámci rekonsrukce lávky dojde k jejímu rozšíření a bude rozdělena na část pro chodce a na část pro cyklisty. Navíc se zajistí její osvětlení, aby se zvýšila bezpečnost jejího používání. Provedení bude bezbariérové.

V současné době je již vysoutěžen dodavatel stavby a s rekonsrukcí by se mělo začít již  průběhu srpna 2018. Investiční náklady na rekonstrukci jsou ve výši 2.534.297,- Kč s DPH. Dotace by měla pokrýt 90% způsobilých nákladů.