Navigace

Obsah

Rada města Velké Hamry rozhodla na svém zasedání dne 13.8.2018 podat žádost o dotaci do druhé výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rozvoj Tanvaldska - IROP-Bezpečnost dopravy" na akci "Velké Hamry - Přechod pro chodce přes silnici I/10 ".

Jedná se o vybudování přechodu pro chodce v severní části náměstí u č.p. 360 (v místě, kde přechod původně byl). Dále dojde k vybudování dvou nových míst na přecházení na přilehlých komunikacích, aby došlo k propojení na systém chodníků v obci. Součástí stavby bude i úprava chodníků a osvětlení přechodu. Přechod i místa k přecházení budou bezbariérově řešena a s vodícími pruhy pro nevidomé.

V současné době je připravováno zadávací řízení a řeší se povolení stavby.