Navigace

Obsah

 

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy kulturního domu čp. 37 Bohdalovice, Velké Hamry"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dvěma uchazečům dne 20.2.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 5.3.2018 pod č.j. 1704/82/18.

Smlouva o dílo je k nahléduntí zde

 

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy v čp. 269 Velké Hamry"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dvěma uchazečům dne 20.2.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 5.3.2018 pod č.j. 1703/82/18.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

 

  • Veřejná zakázka "Výměna oken a vchodových dveří v čp. 631 a čp. 480 Velké Hamry"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána čtyřem uchazečům dne 5.3.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 19.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva dodavatelé. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 19.3.2018 pod č.j. 1728/83/18.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde