Navigace

Obsah

 

Orgány Města Velké Hamry jsou:
· zastupitelstvo města – z.č. 128/2000 Sb., § 67-§ 98, ve znění pozdějších předpisů
. je voleno v komunálních volbách na období 4 let
. má 15 členů
. zřizuje finanční a kontrolní výbory
· rada města – z.č. 128/2000 Sb., § 99-§ 102, ve znění pozdějších předpisů
. je volena z řad zastupitelů
. má 5 členů
. je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti
. zřizuje a ruší komise rady města
· starosta – z.č. 128/2000 Sb., § 103-§108, ve znění pozdějších předpisů
. zastupuje obec navenek
. je volen z řad zastupitelů
· městský úřad – z.č. 128/2000 Sb., § 109-§ 112, ve znění pozdějších předpisů
. tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu (jeli tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
. v čele úřadu stojí starosta
. zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly jeho odborů a vzájemné vztahy mezi nimi, organizační strukturu a odpovědnosti pracovníků úřadu stanoví Organizační řád Městského úřadu ve Velkých Hamrech


Město Velké Hamry zřídilo k 1.1.2003 tyto organizace:
· Základní škola, Velké Hamry 541 – příspěvková organizace
· Základní škola ,Velké Hamry II 212 – příspěvková organizace
· Mateřská škola, Velké Hamry I 621 – příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Velké Hamry:


Brezar Zdeněk

Ing. Čermák Jaromír

Fiala Josef, email: pe-fi@seznam.cz

Hloušek Aleš, email: aldi.hlousek@seznam.cz

Bc. Králová Hana

Kuna Jan, email: kuna@email.cz

Ing. Najman Jaroslav, email: starosta@velke-hamry.cz

Nauč Zdeněk, email: zdeneknauc@seznam.cz

Ing. Patrman David, email: david.patrman@seznam.cz

Vít Josef, email: ji.mate@tiscali.cz

Pelc Tomáš

MVDr. Pospíšilová Klára, email: pospisilovak@volny.cz

Prousek Vladimír: vladimir.prousek@volny.cz

Těhníková Kristýna: kristyna.tehnikova@gmail.com

Vedral Zdeněk, email: z.vedral@seznam.cz

Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor:

Členové finančního výboru: předseda Ing. Jaromír Čermák

Kristýna Těhníková, Zdeněk Brezar


Členové kontrolního výboru: předseda Zdeněk Vedral

Zdeněk Nauč, Aleš Hloušek

 

Zastupitelstvo dále zřídilo Pracovní skupnu Koncepce vytápění města:

členové za město: Jaroslav Najman (vedoucí PS), Jaromír Čermák, Aleš Hloušek

členové za SBD: Vojtěch Čarda, Milan Kašperek, Vlastimil Kryštof

členové za DD: Čestmír Skrbek, Ludmila Roučková


Rada města Velké Hamry:

Ing.Jaroslav Najman-starosta
MVDr. Klára Pospíšilová -místostarostka
Ing. Jaromír Čermák
Tomáš Pelc
Vladimír Prousek


Rada města zřídila komisi pro výkon na úseku sociálně-právní ochrany dětí a to v souladu s § 52 odst. 1 a 2 z.č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Dana Lejsková (předsedkyně), Arana Šourková, Věra Šťastná, Libuše Novotná, Soňa Tůmová

Rada města zřídila povodňovou komisi:
Jaroslav Najman (předseda)

Klára Pospíšilová, Zdeněk Nauč, Miloš Kouřil, Lubomír Kouble, Aleš Václavík, Josef Fiala

 

Rada města zřídila pracovní skupinu prevence kriminality:

Jaroslav Najman (vedoucí PS), Martina Vacková, Tereza Dobiášová, Jan Hlubuček, Dana Lejsková