Navigace

Obsah

PLYNOFIKACE VELKÝCH HARMŮ KONEČNĚ ZAČALA, více v záložce "O městě" - "Plynofikace obce"

zahájení plynofikace 10.10.2020

 

Informace ostatním odběratelům o postupu města při uzavírání smlouvy na dodávku tepla se společností CZT Velké Hamry s.r.o.

 

Dovolte mi vás informovat o současném postupu města při řešení vytápění v obci.

Nejprve bych rád deklaroval, že město nadále trvá na dodržení smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.), která spočívá v napojení objektů na plyn, ve výstavbě plynových kotelen a v odběru tepla od této společnosti. Vzhledem k průtahům ve stavebním řízení, které má na svědomí firma Golem Velké Hamry a.s., se bohužel původní termín zahájení dodávek tepla k 1.10.2020 nepodařilo dodržet. Nicméně stavba plynovodu – I. etapa a výstavba kotelny pro ZŠ v současné době již probíhá. V polovině prosince 2020 by tak teplo z plynové kotelny mělo být dodáváno do základní školy ve Velkých Hamrech. Dle slov jednatele firmy GasNet Služby s.r.o. budou práce na stavbě kontinuálně pokračovat a pokud povětrnostní podmínky dovolí, tak od 20.11.2020 bude zahájena výstavba druhé etapy plynofikace, která spočívá v přivedení plynu do domova důchodců do konce ledna 2021 a všech objektů ležících kolem trasy. Reálně lze tedy předpokládat, že během roku 2021 firma GasNet Služby s.r.o. postupně vybuduje kotelny v ostatních objektech města a napojí je na plyn. Totéž samozřejmě platí i pro kotelny v domech SBD Špičák, BD Velké Hamry a kotelnu v MŠ.

Město Velké Hamry obdrželo v minulých dnech nabídku společnosti CZT Velké Hamry s.r.o. na uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie. Na základě výše uvedených informací ke smlouvě se společností GasNet Služby s.r.o. město uzavře se společností CZT Velké Hamry s.r.o. smlouvu v trvání 12 měsíců. Tato smlouva bude uzavřena na základě mimořádných a krizových podmínek a pouze k překonání období, po které není možné odebírat teplo na základě smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. Smlouva může být schválena radou města a podepsána až v době, kdy firma CZT Velké Hamry s.r.o. bude držitelem platné licence na distribuci tepla. To k dnešnímu dni ještě není.

Předběžná cena, kterou by mělo město hradit společnost CZT Velké Hamry s.r.o. za 1 GJ je ve výši 1.038,43 Kč s DPH na primárním připojení a 1.075,48 Kč na sekundárním připojení. Cena je neporovnatelně vyšší, než firma CZT Velké Hamry s.r.o. nabízí při uzavření smluv na 5 let. Jak ale uvádím výše, tak smlouvu na tak dlouhou dobu nelze v žádném případě uzavřít. Navíc by město porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť by bez řádného vypsání veřejné zakázky podepsalo smlouvu na hodnotu vyšší, než zákon připouští.

Aby firma CZT Velké Hamry s.r.o. mohla stanovit pro město takto vysokou cenu, tak se účelově dohodla s firmou Golem Velké Hamry a.s., která prozatím zůstává licencovaným výrobcem tepla, aby zažádala o povolení snížení výkonu kotelny z 2,9 MW na 1 MW. Důvodem má být to, že město má uzavřenou smlouvu s firmou GasNet Služby s.r.o. To sice pravda je, ale sama firma Golem Velké Hamry a.s. moc dobře ví, že tato smlouva nemohla být včas naplněna. O to se velmi sama zasadila. Pokud Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) schválí snížení výkonu, tak firma CZT Velké Hamry s.r.o. naopak bude muset zajistit zvýšení výkonu, aby zvládli dodávat teplo v potřebné kvalitě i městu a to pronájmem jiného zdroje. To samozřejmě vyvolá další náklady na výrobu a dodání tepla. Místo toho, aby se po firmě Golem Velké Hamry a.s. požadovalo, aby výkonově plnila to, co má v licenci, tak to takto obcházejí. Ještě v červnu roku 2020 na zasedání zastupitelstva firma Golem Velké Hamry a.s. prohlašovala ústy svého předsedy představenstva, že má dostatečný výkon zdroje 3 MW. A začátkem září 2020 prohlásila do sdělovacích prostředků, že má výkon dokonce 4,5 MW. Firma, která ovládá systém CZT, ať už dříve nebo nyní, pouze zneužívá svého monopolního postavení na dodávky tepla ve městě.

Město, jako zřizovatel škol, dnešního dne podal do datové schránky ERÚ žádost o názor k převodu závazků ze smluv na dodávku tepelné energie. Tento dopis je k nahlédnutí zde. Jde zde o to, že firma Golem Velké Hamry a.s. zaslala dne 23.10.2020 školám výpověď ze smlouvy o dodávce tepelné energie, která má být účinná k 31.10.2020. Důvodem je ukončení licence na dodávky tepla. Firma Golem Velké Hamry a.s. tak nedodržela výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě. Ředitelky škol tak požadovaly po firmě CZT Velké Hamry s.r.o., která je nástupnickou organizací, jež má zajistit dodávání tepla, aby převzali závazek společnosti Golem Velké Hamry a.s. a pokračovali v dodávkách dle původní smlouvy. Tento návrh firma CZT Velké Hamry s.r.o. odmítla. Chceme tedy znát názor ERÚ, zda je požadavek škol oprávněný. Do doby, než obdržíme odpověď, k uzavření nové smlouvy mezi školami a CZT Velké Hamry s.r.o. nedojde.

 

Závěrem mi dovolte apelovat na vás, odběratele tepla, uvědomte si prosím, že to, co se na první pohled jeví jako dobrá nabídka, dobrou nabídkou být nemusí. Firma CZT Velké Hamry s.r.o. je firmou, v jejímž čele stojí výhradně věřitelé společnosti Golem Velké Hamry a.s. a logicky se tak snaží získat své peníze zpět. Na osobním jednání pan Beneš uvedl, že udělá vše pro to, aby se plynové kotelny nedostavěly, že podá nové podněty k otevření již řádně ukončených stavebních řízení. Cílem je, získat peníze, které jemu a ostatním dluží firma Golem Velké Hamry a.s. zpět a to od nás odběratelů. Kde máte záruku, že předběžně stanovená cena tepla na období pěti let, zůstane i v případě, že by plynofikace padla a CZT Velké Hamry s.r.o. by zůstalo monopolním dodavatelem? Stále poukazují na to, jak bude cena placená za teplo z plynu vysoká. Ano, pokud by město zůstalo jediným odběratelem tepla z plynových kotelen, tak cena bude vyšší, než je současná cena, kterou účtovala firma Golem Velké Hamry a.s. Pokud však SBD Špičák dodrží ustanovení budoucí smlouvy o dodávkách tepla, kterou má uzavřenou s firmou GasNet Služby s.r.o. a pokud bude teplo odebírat i Domov důchodců, který má také smlouvu s GasNet Služby s.r.o. ve formě náhradního zdroje, tak se investiční náklady, které firma za vybudování plynových kotelen vynaložila, rozloží mezi více odběratelů a tím dojde ke snížení ceny na hodnotu minimálně srovnatelnou se současnou cenou tepla, tedy cca 600,-Kč s DPH/GJ. To byl i původní společný záměr největších odběratelů, zachovat stejnou a rozumnou cenovou hladinu pro celé město. Navíc si uvědomte, že z plynové kotelny zaplatíte jen, to co spotřebujete, žádné tepelné ztráty ve starých teplovodech. Každý dům si bude moci topit a ohřívat vodu podle svého, bude si vše regulovat sám. Skončí monopol na dodávky tepla a teplé vody.

 

Ing. Jaroslav Najman, starosta

______________________________

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

23. 3. 2020 - Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. 

více ke stažení zde užívání OOP.docx (17.46 kB)

 


 

 

       roušky             Nabídka pro občany

Obecní úřad má k dispozici omezené množství látkových roušek.  Pokud nevlastníte žádnou pomůcku na zakrytí nosu a úst na veřejnosti, a máte o látkovou roušku zájem, můžete se přihlásit na  tel. 777 914 615 a domluvit si předání roušky.

Zatím max. 1 rouška na každou osobu v domácnosti.

  

29. 11. 2020

Zahájení adventu - předběžná informace

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

20. 11. 2020

Lékárenská pohotovost 22.11.2020

NovinkyZobrazit více

18. 11. 2020

Plánovaná odstávka elektřiny

NovinkyZobrazit více

18. 11. - 4. 12. 2020

Městský úřad Tanvald -odbor dopravy- Oznámení veřejnou vyhláškou

Úřední DeskaZobrazit více

18. 11. - 4. 12. 2020

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Tanvaldska pro rok 2021

Úřední DeskaZobrazit více

23. 10. 2020

Prodloužení uzavření Územních pracovišť v Tanvaldě a v Železném Brodě

NovinkyZobrazit více

23. 10. 2020

Informace občanům- Obecní cukrárna Velké Hamry

NovinkyZobrazit více

23. 10. 2020

Zvládněte potíže s učením

NovinkyZobrazit více

22. 10. 2020

Služba zajištění pomoci osobám starším, osamělým achronicky nemocným

NovinkyZobrazit více

22. 10. 2020

Linka bezpečí

NovinkyZobrazit více

22. 10. 2020

Nabídka možnosti rozvozu nápojů a potravin za velkoobchodní ceny do domu

NovinkyZobrazit více

22. 10. 2020

Informace ke koronaviru - usnesení vlády ČR a mimořádná opatření od 22.10.2020

NovinkyZobrazit více

21. 10. 2020

Zápis a usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

21. 10. 2020

Knihovna Velké Hamry- Uzavření od 22.10.2020

NovinkyZobrazit více

16. 10. 2020

Mimořádná změna JŘ od 19.10. v důsledku celostátních opatření proti šíření nemoci COVID-19

NovinkyZobrazit více

12. 10. 2020

Seznam plánovaných odstávek elektřiny

NovinkyZobrazit více

2. 10. - 31. 12. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Úřední DeskaZobrazit více

25. 9. 2020

Zpravodaj ZŠ a MŠ Velké Hamry

NovinkyZobrazit více

8. 9. 2020

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE I V ROCE 2020

NovinkyZobrazit více

2. 9. 2020

SOSHIKI- klub bojových umění a sportů Tanvald- NÁBOR

NovinkyZobrazit více

 Velké Hamry

Adresa:

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362

46845

číslo účtu: 963263399/0800

Telefon:

483 369 811 - podatelna

 

Email:

podatelna@velke-hamry.cz

 

---------------------------------------------------

Z důvodu Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994 bude Městský úřad Velké Hamry od 12.10. do 12.12.2020 otevřen pro veřejnost pouze:

v pondělí a ve středu od 8.00 -11.00 a od 15.00 -17.00 hod.
 
V ostatní dny provozní doby úřadu je možné využít kontakt písemný, elektronický či telefonický.

 

Při využití služeb městského úřadu prosíme o dodržování následujících podmínek:

 

Při návštěvě úřadu používejte ochranné prostředky dýchacích cest a při vstupu si vydezinfikujte ruce prostředkem, který je připraven.

V prostorách úřadu prosím dodržujte odstup od ostatních klientů i úředníků minimálně 2 m.