Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Historia gminy

Historia gminy

Wcześniejsza nazwa gminy Hamersko (Velké Hamry II, które były pierwotną gminą i starym ośrodkiem) oraz nazwy Dolení [Dolny] i Hoření [Górny] Hamr pochodzą od hamerni żelaza, które funkcjonowały tu już prawdopodobnie w XIII i XIV wieku. Nazwa Velké Hamry funkcjonuje od 1914 roku, kiedy połączono osady Hoření i Dolení Hamr w jedną gminę, która otrzymała w 1926 roku prawa miejskie [ściślej miasteczko = czes. městys]. W 1942 roku do Velkich Hamrów przyłączono osady Bohdalovice i Svárov, miastem Velké Hamry stały się w 1968 roku.

logo EU