Navigace

Obsah

Výroční zpráva MěÚ Velké Hamry o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002:


Městský úřad ve Velkých Hamrech v souladu s ust. § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. vydal výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2002.


V roce 2002 byly na MěÚ ve Velkých Hamrech podána čtyři písemné žádosti o informace. Všem čtyřem žadatelům o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno.

Dana Žáková  vedoucí správního odboru.