Navigace

Obsah

výroční zpráva za rok 2003
Město Velké Hamry v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2003.

' V roce 2003 byla podána jedna písemná žádost o informace. Žadateli o informace bylo plně vyhověno a písemně odpovězeno'.

Dana Žáková - vedoucí správního odboru