Navigace

Obsah

Výroční zpráva za rok 2004.
Město Velké Hamry v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2004. 

V roce 2004 nebyla podána žádná písemná žádost o informace. 

Dana Žáková - vedoucí správního odboru.