Navigace

Obsah

 

pozvánka na veřejné setkání k projednání návrhové části Plánu rozvoje obce

 

 

Podaří se zastavit obchod s chudobou?

 

Pan starosta Ing. Jaroslav Najman se aktivně zapojil do problematiky řešení sociálního bydlení a to nejen na úrovni obce, ale v celostátním měřítku. Je členem expertní skupiny MPSV, která se zabývá problematikou sociálního bydlení, je nově poradcem senátora Jaroslava Zemana v otázkách sociální politiky státu. Cílem jednání pana starosty je stabilizovat migraci problémových obyvatel a rovněž řešit nekalé podnikání pronajímatelů soukromých objektů, kdy se za nehorázné nájemné nabízí slabě řečeno nepřiměřené ubytování osobám v hmotné nouzi. Tlak je vyvíjen ve třech směrech a to na revizi příspěvků a doplatků na bydlení, na povinnou rekolaudaci objektů a na zastropování výše nájemného pro osoby pobírající sociální dávky.

Bez změn zákonů nemá samospráva obce žádné legální páky, jak tuto celospolečensky nepříznivou situaci řešit.

jednání se senátorem Jaroslavem Zemanem, poslankyní Hanou Aulickou a starosty

 

 

Analýza a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení obce Velké Hamry zpracovaná Českým vysokým účením technickým v Praze je k nahlédnutí zde

 

 

ZMĚNA ÚČTU MĚSTA

Od ledna 2019 došlo ke sloučení účtů města Velké Hamry. Pro své platby uvádějte pouze účet 963263399/0800. Případné informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci MěÚ Velké Hamry.

 

 

15. - 16. 11. 2019

TJ Sokol Hamrska - Vepřové hody

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

16. 11. 2019

Sokol Velké Hamry - Sametová akademie

Sportovní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

12. - 28. 11. 2019

Exekutorský úřad Praha - Usnesení Dražební vyhláška

Úřední DeskaZobrazit více

8. 11. 2019

Lékařská Ambulance s.r.o. MUDr. Libuše Vochvestová -Informace + Dovolená

NovinkyZobrazit více

6. - 22. 11. 2019

Město Velké Hamry- Záměr k pronájmu nemovitého majetku

Úřední DeskaZobrazit více

1. - 17. 11. 2019

Městský úřad Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou

Úřední DeskaZobrazit více

1. 11. 2019 - 26. 2. 2020

Kurzy tanečních pro dospělé

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

31. 10. - 15. 11. 2019

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice pečovatele/ky

Úřední DeskaZobrazit více

1. - 2. 12. 2019

Zahájení adventu, předvánoční výstavka

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

29. 10. - 14. 11. 2019

Městský úřad Velké Hamry, stavební úřad- Oznámení zahájení územního řízení

Úřední DeskaZobrazit více

2. 12. 2019

Zájezd na divadelní představení do Liberce- SUGAR- NĚKDO TO RÁD HORKÉ

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

7. 12. 2019

Dětská Mikulášská nadílka

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

23. 10. 2019

Policie ČR - nabídka pracovní příležitosti

NovinkyZobrazit více

23. 10. 2019

Nabídka pracovní příležitosti

NovinkyZobrazit více

12. 12. 2019

Adventní koncert v kostele sv. Václava ve Velkých Hamrech

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

18. 10. - 19. 11. 2019

Oznámení Úřadu pro zastupování státu o výběrovém řízení ULB/059/2019

Úřední DeskaZobrazit více

13. 12. 2019

Adventní koncert v kapli sv. Anny na Hamrskách

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

17. 10. - 1. 12. 2019

Krajský úřad Libereckého kraje - Veřejná vyhláška

Úřední DeskaZobrazit více

30. 9. 2019

Zápis a usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

30. 9. 2019

Zápis a usnesení z 6. zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

 Velké Hamry

Adresa:

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362

46845

 

Telefon:

483 369 811 - podatelna

483 369 823 - starosta

 

Email:

podatelna@velke-hamry.cz