Obsah

Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry byl schválen na jednání zastupitelstva dne 16.11.2016. Plán inkluze je k nahlédnutí zde