Obsah

Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry byl schválen na jednání zastupitelstva dne 16.11.2016. Plán inkluze je k nahlédnutí zde

Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké Hamry na roky 2020 - 2022 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 17.12.2019 a je k nahlédnutí zde