Obsah

logo

 

V roce 2019 město získalo tři dotace z Libereckého kraje v oblasti "Požární ochrana" v programu "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje".

Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Nákup osobních ochranných prostředků PO" číslo smlouvy OLP/1995/2019. Výše poskytnuté dotace je 60.000,- Kč.

Dále se jedná o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Pořízení vybavení ochrany obyvatelstva" číslo smlouvy OLP/1996/2019. Výše poskytnuté dotace je 100.000,- Kč.

Poslední je účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Nákup věcných prostředků" číslo smlouvy OLP/1997/2019. Výše poskytnuté dotace je 45.000,- Kč.