Navigace

Obsah

Hospodaření s byty města

Město Velké Hamry vlastní celkem 284 bytů. Jedná se o byty různých velikostních kategorií podle následující tabulky:

Velikost bytu

Počet

1+0/1+1 (2+kk)

212

2+1

19

3+1

53

4+1 a větší

0

Celkem

284

 

Tyto byty jsou rozděleny do šesti základních kategorií podle skupin žadatelů, pro které jsou určeny.

Jedná se o standardní byty, dostupné byty, byty zvláštního určení, startovací byty, krizové byty a služební byty. Před podáním žádosti se žadatelům doporučuje seznámit se s podmínkami přidělení konkrétních druhů bytů, aby již žádost podali o byt, který je pro ně nejvhodnější.