Navigace

Obsah

Investiční akce ve městě v roce 2020

Plynofikace města a výstavba plynových kotelen

V září 2020 byla zahájena již dlouhou dobu v zastupitelstvu i mezi veřejností diskutovaná plynofikace obce a výstavba plynových kotelen v objektech města. První část plynofikace spočívající v přivedení plynovodu k základní škole je fakticky hotová a v prosinci by měla být i zkolaudovaná. Zkušební provoz kotelny ve škole by měl být zahájen v polovině prosince 2020.

 

Druhá část plynofikace, jejíž součástí je především napojení panelových domů na sídlišti, DPS a domova důchodců na plynovod začala 23.11.2020. Pro zachování klidných Vánoc budou práce přerušeny od soboty 19.12.2020 do 3.1.2021. Řemeslníci a strojní technika se v případě příznivého počasí zpět na staveniště vrátí 4.1.2021.

 

_____________________________________________________________________

 

Demolice bývalé ubytovny č.p. 562

V roce 2020 proběhla demolice bývalé ubytovny na Svárově č.p. 562. Zmizel tak jeden z nejhorších objektů ve Velkých Hamrech.

Realizaci akce provedla firma PB SCOM s.r.o. z Hranic. Celkové náklady demolice byly ve výši 4.715.991,64 Kč. Na realizaci akce se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2.742.627,- Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací byl hrazen z rozpočtu Města Velké Hamry.

Na místě po ubytovně město plánuje v následujících letech vystavět parkourové případně workoutové hřiště s odpočinkovou zónou.

______________________________________________________________________

Rekonstrukce střechy tělocvičny základní školy Velké Hamry

Koncem října 2020 byla ukončena kompletní rekonstrukce střechy pavilonu tělocvičny základní školy ve Velkých Hamrech. Vzhledem ke stavu střechy, byla tato rekonstrukce velmi urgentní.

Realizaci akce uskutečnila firma Radek Jindrák – klempířství z Jablonce nad Nisou. Celkové  náklady na akci byly ve výši 2.042.480,- Kč. Díky dotaci z Ministerstva financí ve výši 1.834.000,- Kč, hradilo město ze svého rozpočtu částku ve výši pouze 208.480,- Kč.

_____________________________________________________________________

Velké Hamry – výměna 2 ks výtahů v čp. 616

V současné době probíhají práce na výměně obou výtahů v panelovém domě čp. 616 Velké Hamry.

Akci provádí firma Schindler CZ, a.s. Celkové náklady budou ve výši 2.334.500,- Kč. Výměna prvního výtahů bude hotová do konce tohoto roku a do poloviny března roku 2021 by měly být ukončeny práce i na výměně výtahu druhého.

_____________________________________________________________________

I. etapa výměny střešních oken v DPS čp. 629-631

V říjnu tohoto roku byla ukončena I. etapa výměny střešních oken v domech s byty zvláštního určení čp. 629. Realizaci akce uskutečnila firma Termil s.r.o. Celkové náklady tuto první etapu byly ve výši 406.883,80 Kč.

S II. etapou výměny oken se počítá v roce 2021.

_____________________________________________________________________

Velké Hamry – rekonstrukce cest na hřbitově a před hřbitovem na Hamrskách

V letošním roce byla dokončena rekonstrukce cest na hřbitově a před hřbitovem na Hamrskách. Akci provedla firma Daniel Kolínský z Liberce a celkové náklady dosáhly částky ve výši 1.583.689,49 Kč. Současně byla vyměněna i hřbitovní brána.

_________________________________________________________________

Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké  Hamry č.p. 550

V letošním roce proběhla na stadionu ve Velkých Hamrech rekonstrukce a přístavba kabin, které využijí především fotbalisté.

Celkové  náklady na akci byly ve výši 4.240.382,34 Kč. Na realizaci akce se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

_________________________________________________________________

Další akce menšího rozsahu

 1. Vybudování kovové lávky na hrázi svárovského rybníka – 28.400,- Kč
 2. Rekonstrukce bytu č. 12 v čp. 616 – 197.109,64 Kč
 3. Výměna střešního okna v čp. 357 – 24.702,- Kč
 4. Rekonstrukce dvou kanceláři MěÚ – 131.345,- Kč
 5. Výměna zvonků a domácích telefonů s rozvody v DPS čp. 511, 512 a 513 – 63.396,05 Kč
 6. Pořízení nových plachet na stany v táboře Borečov – 22.312,40 Kč
 7. Rekonstrukce schodiště kulturního domu v Bohdalovicích – 51.535,- Kč
 8. Vyvložkování komínu v čp. 570 – 21.975,35 Kč
 9. Výměna měřičů tepla a vodoměrů v DPS čp. 629-631, 480 a 511-513 – 297.506,20 Kč
 10. Výměna rozvaděče veřejného osvětlení – 44.697,- Kč
 11. Izolace zdiva v čp. 443 v bytě č. 1 – 125.221,20 Kč
 12. Výměna uzávěrů stoupaček v čp. 616 (realizace ještě probíhá) – 105.667,75 Kč