Navigace

Obsah

PLÁN ROZVOJE OBCE VELKÉ HAMRY 2020 - 2026

Veřejným setkáním s obyvateli obce v Kulturním domě dne 12.10.2017 byla započata práce na tvorbě strategického dokumentu "Plánu rozvoje obce Velké Hamry". V rámci setkání občané vyplňovali dotazník především k současným klíčovým otázkám a dále podávali náměty k jednotlivým okruhům témat plánu rozvoje.

Výsledky dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí zde

Výstupy z veřejného setkání (podněty) s četností odpovědí jsou k nahlédnutí zde

Schválený Program rozvoje města Velké Hamry 2020 - 2026