Navigace

Obsah

JAK ZASTAVIT PŘÍLIV NEPŘIZPŮSOBIVÝCH?

Na základě rozhodnutí Rady města Velké Hamry jsme požádali Městský úřad Tanvald, jakožto místně příslušný správní orgán, o vydání opatření obecné povahy k vyhlášení míst ve městě Velké Hamry se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. O co jde? Chtěli jsme omezit přísun nových nežádoucích a nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí. Vydáním tohoto opatření by se totiž v Hamrech zamezilo výplatě příspěvku a doplatku na bydlení nepřizpůsobivým lidem, žijícím v soukromých objektech, na které by bylo opatření obecné povahy vyhlášeno. Jednoduše řečeno by tito lidé neměli dávky na to, aby zaplatili za předražené ubytování v těchto domech. Opatření obecné povahy je jedním z mála zákonných nástrojů obce (nejspíše jediným nástrojem), jak omezit přísun nových nepřizpůsobivých obyvatel.

K návrhu opatření obecné povahy se vždy vyjadřuje Policie ČR a OSPOD, přičemž o jeho vydání nakonec rozhodne místně příslušný Městský úřad v Tanvaldě.

A stalo se to, co se v našem státě stává velmi často, že o osudu života lidí v jedné obci, rozhoduje obec zcela jiná. Policie ČR doporučila opatření vyhlásit, OSPOD toto opatření nepodpořilo a Městský úřad Tanvald bez dalšího vysvětlení  toto opatření obecné povahy rozhodl nevydat. Zde si můžete přečíst vyjádření Městského úřadu Tanvald k této věci. S tímto vyjádřením jsem se samozřejmě nespokojil a budeme s úřadem v Tanvaldě o této problematice dál jednat.

Problémy s nepřizpůsobivými se samozřejmě netýkají pouze našeho města. I okolní obce marně bojují proti jejich přistěhování.  V novinách MF Dnes dne 2.10.2018 vyšel k této problematice článek. Jeho výňatek si můžete přečíst zde.

Jaroslav Najman, starosta

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Institut sociální práce - Tisková zpráva

Tisková zpráva
Vlasta se vrátila z nemocnice, sama se o sebe nepostará. Co teď?
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze. celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Podaří se zastavit obchod s chudobou?

Podaří se zastavit obchod s chudobou?

Články zde ke stažení celý text

ostatní | 1. 1. 2020 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Policie ČR - nabídka pracovní příležitosti

Policie ČR - nabídka pracovní příležitosti viz letáček. celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Nabídka pracovní příležitosti

Nabídka pracovní příležitosti- Vězeňská služba České republiky - Věznice Rýnovice nabídka viz. letáček celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III

Dne 15.07.2019 byl vyhlášen program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. celý text

ostatní | 4. 9. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TAKÉ V ROCE 2019

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

Důvod podpory: Zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 14.248.871,01 Kč
Město Velké Hamry si v řádném termínu podalo celkem 3 žádosti.

1– Nákup osobních ochranných prostředků (zásahové komplety, rukavice, kukly pro JPO Hamrska, osobní svítilny)
2– Nákup věcných prostředků (hadice, proudnice, armatury pro JPO Velké Hamry a JPO Hamrska)
3– Pořízení vybavení ochrany obyvatelstva (nafukovací stan, elektrocentrála pro JPO Hamrska)

Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70 % ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.

Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši 205.000,00 Kč. (Nákup osobních ochranných prostředků 60.000,-, Nákup věcných prostředků 45.000,-, Pořízení vybavení ochrany obyvatelstva 100.000,- )

Zdeněk Nauč, investiční referent celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Liberecký kraj podpořil dobrovolné hasiče i v roce 2019

V letošním roce Liberecký kraj vypsal mimo mnoha jiných i dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.
Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých“
Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.300.000,00 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I uspěl se dvěma podanými žádostmi, a to:
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů) výše dotace 13 000,-
2 – Letní tábor mladých hasičů Borečov výše dotace 40 000,-
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.
Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.
Zdeněk Nauč, starosta sboru celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Nábor do klubu bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald

Nábor do klubu bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald pro děti, ženy i muže od 2.9.2019 celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Hasičský záchranný sbor České republiky- Bezpečnostní desatero

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky- CHRAŇTE domov i sebe - Bezpečnostní desatero celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Výluky na železničních tratích na Tanvaldsku od 2. září

Výluky na železničních tratích na Tanvaldsku od 2. září
informujeme vás o výlukových opatřeních na železničních tratích na Tanvaldsku (s dopadem na návaznou linku 943 v Harrachově).
celý text

ostatní | 23. 8. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Jak zastavit příliv nepřizpůsobivých II

Jak zastavit příliv nepřizpůsobivých II celý text

ostatní | 15. 7. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Sdružení místních samospráv ČR - Petice

Na Městském úřadě Velké Hamry ve vestibulu je k dispozici Petice občanů proti rušení stavebních úřadů z působností obcí. celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry hledá učitele/ učitelku pro 2. stupeň

Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry hledá učitele/ učitelku pro 2. stupeň s aprobací fyzika, chemie, informatika a matematika v jakékoliv kombinaci nebo absolventa jiné VŠ s chutí učit tyto předměty. Nabízí práci na plný úvazek, možnost odborného i osobnostního rozvoje, moderně vybavené učebny (interaktivní tabule Smart, PC učebny, mobilní zařízení pro práci s žáky v kmenové třídě, kde je vždy dataprojektor s plátnem, pro výuku fyziky a chemie jsou k dispozici moderní pomůcky - žákovské badatelské sady PASCO). Výuka probíhá v méně početných třídách, umožňujeme výuku v blocích nebo tradičně 45 minutových hodinách.
Začínajícím učitelům poskytneme podporu. Studentům VŠ umožňujeme pokračování ve studiu kombinovanou formou.
celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo vnitra ČR - Informace celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Policie ČR rady občanům

Občané, myslete na zabezpečení svých obydlí! celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Zlatá Olešnice -Nabídka masáží do domu

Zlatá Olešnice - Masáže do domu, na firemní a sportovní akce, na penzion - od 3os stačí jen zavolat :-)
celý text

ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TAKÉ V ROCE 2018

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. celý text

ostatní | 12. 10. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Liberecký kraj podpořil dobrovolné hasiče

Dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

EKO-KOM, a.s. - Osvědčení o úspoře emisí

EKO-KOM, a.s. - Osvědčení o úspoře emisí Město Velké Hamry celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Informace občanům


Změny při vyřizování agendy řidičských průkazu od 1. července 2018 celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Změny ve vydávání občanských průkazů

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

ČEZ DISTRIBUCE - Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

Minimanuál pro veřejnost celý text

ostatní | 22. 5. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Informace ke GDPR

Informace ke GDPR celý text

ostatní | 22. 5. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko

Mikroregion Tanvaldsko vydává svůj zpravodaj. celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Najman

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - Nahlášení pálení


ostatní | 6. 4. 2017 | Autor: Ing. Jaroslav Najman
první
ze 3
další poslední