Navigace

Obsah

Výše ceny tepla pro nájemníky obecních bytů

Typ: ostatní
Výše ceny tepla pro nájemníky obecních bytů

Vzhledem k tomu, že se po obcí šíří poplašné zprávy k ceně tepla pro nájemníky obecních bytů, chtěli bychom situaci vysvětlit a především nájemníky obecních bytů uklidnit.

 

Město Velké Hamry má od ledna 2019 uzavřenou smlouvu se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.) na dodávky tepelné energie vyrobené z plynu pro objekty města. Podle této smlouvy vychází cena pro odběratele tepla na 714,- Kč s DPH/GJ. Tato cena, je cenou maximální pro konečné spotřebitele tepla – pro nájemníky městských bytů pro období od 4.11.2020.

 

Vzhledem k tomu, že společnost GasNet Služby s.r.o. je v prodlení s termínem zahájení dodávek, uzavřelo Město Velké Hamry smlouvu na dodávky tepelné energie s novou společností CZT Velké Hamry s.r.o. na překlenutí období do skutečného zahájení dodávek od společnosti GasNet Služby s.r.o. Společnost CZT Velké Hamry s.r.o. založili věřitelé firmy Golem Velké Hamry, kteří získali od firmy Golem Velké Hamry výměník na sídlišti a rozvody a tím smazali část peněz, které jim dlužila firma Golem Velké Hamry. Na základě toho firma Golem Velké Hamry přišla o licenci na rozvod tepelné energie a zůstala jí licence pouze na výrobu tepla. Jako nový majitel rozvodů licenci na rozvod tepelné energie získala firma CZT Velké Hamry a to s účinností k 4.11.2020. Smlouva, kterou město s firmou CZT Velké Hamry s.r.o. uzavřelo, je na období jednoho roku s účinností od 4.11.2020. Na delší období město nemůže okamžitě smlouvu s touto společností uzavřít, neboť by porušilo pravidla zadávání veřejných zakázek kvůli celkové hodnotě zakázky. Navíc během roku 2021 budou postupně objekty města napojeny na plynové kotelny a nebude tedy potřeba odebírat tepelnou energii od firmy CZT Velké Hamry s.r.o. Plynofikace obce a výstavba kotelen nyní velmi rychle postupuje. Což jste mnozí z vás jistě zaznamenali. Cena za tepelnou energii od společnosti CZT Velké Hamry, kterou muselo město akceptovat, je ve výši 1.001,- Kč s DPH/GJ na primárním připojení a 1.045,- Kč s DPH/GJ na sekundárním připojení (jedná se o objekty napojené přes výměník na sídlišti). Tuto cenu ale v žádném případě nebudou hradit nájemníci městských bytů. Rozdíl mezi touto cenou za GJ (1.001 Kč nebo 1.045 Kč) a maximální cenou za GJ uvedenou ve smlouvě s GasNet Služby s.r.o. (714 Kč) bude vyčíslen jako škoda města za nedodržení termínu zahájení dodávek společností GasNet Služby s.r.o. a bude pouze s firmou GasNet Služby s.r.o. řešena náhrada této škody. Nájemníci městských bytů tak budou hradit maximálně částku ve výši 714,- Kč/GJ. Vzhledem k tomu, že při vytápění a ohřevu teplé vody v plynových kotelnách, které budou umístěny přímo v objektech, budou tepelné ztráty téměř nulové, lze očekávat nižší konečnou spotřebu tepla a nižší konečnou cenu za odebrané teplo.

 

S účinností od listopadu 2020 nebude tedy město navyšovat zálohové platby za teplo a TUV svým nájemníkům. Vzhledem k tomu, že zálohy byly nastaveny spíše vyšší, nepředpokládáme, že by nájemníci po vyúčtování dopláceli za teplo nad rámec záloh.

 

Jaroslav Najman, starosta

Klára Pospíšilová, místostarostka

David Patrman, člen rady

Aleš Hloušek, člen rady

Tomáš Pelc, člen rady


Vytvořeno: 8. 12. 2020
Poslední aktualizace: 8. 12. 2020 14:19
Autor: Ing. Jaroslav Najman