Navigace

Obsah

MĚSTO VELKÉ HAMRY - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

Terénní pečovatelská služba

 

 

 

 

 

 

 

znak

Služba sociální péče - Pečovatelská služba Města Velké Hamry je v roce 2019 poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

 

 

Pečovatelská služba Města Velké Hamry je terénní pečovatelskou službou registrovanou na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. Je službou sociální péče dle § 40 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

 

Poslání pečovatelské služby:

Pečovatelská služba Velké Hamry pomáhá seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny zajistit osobní životní potřeby. Pomáháme osobám, které nemohou svoji situaci řešit za pomoci přirozených zdrojů a dostupných veřejných služeb. Služby poskytujeme v přirozeném prostředí tj. v domácnosti uživatele. Poskytujeme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí.

 

Provozní doba Pečovatelské služby a místo poskytování:

Terénní pečovatelská služba je poskytována na území obce Velké Hamry v bytech uživatelů, v případě uzavření smlouvy mezi obcemi i na území dané obce.

Provozní doba = předem dojednaná nezbytná péče u uživatele denně od 06.30 hod do 19.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek. V sobotu, v neděli a státem uznaných svátcích 08.00 – 19.00 hod. Základní pracovní doba = od 06.30 do 15.00 hod v pracovní dny pondělí až pátek. Služba je poskytována dle potřeb uživatele a podle harmonogramu pečovatelek. 

 

Vnitřní pravidla pečovatelské služby Velké Hamry Vnitřní pravidla 2019.pdf (115.12 kB)

Popis úkonů pečovatelské služby zde ke stažení

Smlouva o poskytování sociální služby zde ke stažení

Ceník pečovatelské služby platný od 1. dubna 2018  zde ke stažení

 

 

Personální zajištění pečovatelské služby, kontakty:

Statutární zástupce Ing. Jaroslav Najman  483 369 823
Tajemnice Ing. Martina Vacková  483 369 818
Sociální pracovnice Dana Lejsková, DiS.  483 369 811; 777 914 615
Pečovatelka koordinátorka Lenka Čížková  777 914 019;773 258 496
Pečovatelky Jana Maryšková  777 914 019; 773 258 496
  Julie Němcová  777 914 019; 773 258 496
  Vladimíra Ducháčková  777914 019;  773 258 496

Informace pro zájemce pečovatelské služby je možné získat také na telefonu 483 369 811, 777 914 615, 777 914 019, 773 258 496.