Navigace

Obsah

Terénní pečovatelská služba

 

MĚSTO VELKÉ HAMRY -PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

 

 

 

znak

Služba sociální péče - Pečovatelská služba Města Velké Hamry je v roce 2022 poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

 

Pečovatelská služba Města Velké Hamry je terénní pečovatelskou službou registrovanou na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. Je službou sociální péče dle § 40 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

 

Poslání pečovatelské služby:

Pečovatelská služba Velké Hamry pomáhá seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny zajistit osobní životní potřeby. Pomáháme osobám, které nemohou svoji situaci řešit za pomoci přirozených zdrojů a dostupných veřejných služeb. Služby poskytujeme v přirozeném prostředí tj. v domácnosti uživatele. Poskytujeme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Poskytujeme pomoc rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

.

Cíle pečovatelské služby:

Cílem služby je poskytnout uživateli odbornou a kvalitní péči, která má vést k samostatnosti, rozvíjení vlastních schopností při péči o sebe a o domácnost. Poskytujeme pomoc a podporu, která umožní žít podle zvyklostí a co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

 

Cílová skupina pečovatelské služby:

  • Osoby s chronickým duševním onemocněním
  • Osoby s chronickým onemocněním
  • Osoby s tělesným postižením
  • Osoby s kombinovaným postižením
  • Osoby se sluchovým postižením
  • Osoby se zrakovým postižením
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři
  • Rodiny s dítětem/dětmi
  • Služba se poskytuje také osobám, které trpí neurodegenerativním onemocněním

 

Věková hranice:

bez omezení

 

Pečovatelské služby a místo poskytování - územní působnost:

Terénní pečovatelská služba je poskytována na území obce Velké Hamry v domácnostech uživatelů, v případě uzavření smlouvy mezi obcemi Plavy, Zásada, Držkov, Zlatá Olešnice i na území dané obce

.

Čas poskytování:

každý den 6.30 - 18.30 hod.

 

Vnitřní pravidla pečovatelské služby Velké Hamry Vnitřní pravidla od března 2022.pdf (244.12 kB)

Popis úkonů pečovatelské služby Popis úkonů pečovatelské služby od 01.02. 2022.pdf (139.5 kB)

Dokumenty ke stažení (slouva o poskytnutí pečovatelské služby vzor)Nová smlouva pro rok 2022.pdf (190.33 kB)

Ceník pečovatelské služby platný od 1. února 2022 Ceník úhrad nový 2022 ke schválení.pdf (179.18 kB)

Personální zajištění pečovatelské služby, kontakty:

Statutární zástupce Ing. Jaroslav Najman  483 369 823
Tajemnice Ing. Martina Vacková  483 369 818
Učetní Lucie Večerníková 483 369 816
Sociální pracovnice Dana Lejsková, DiS.  483 369 811; 777 914 615
Pečovatelka koordinátorka Jana Maryšková  777 914 019;773 258 496
Pečovatelky Vladimíra Ducháčková  777 914 019; 773 258 496
  Vlasta Třešňáková 777 914 019;  773 258 496
  Marcela Pártová  777 914 019;  773 258 496
  Gabriela Mocko Vokál 777 914 019; 773 258 496
Pečovatelky dohoda Lenka Čížková  777914 019;  773 258 496
  Jana Hlavatá 777914 019;  773 258 496

 

 

Informace pro zájemce pečovatelské služby je možné získat také na telefonu 483 369 811, 777 914 615, 777 914 019, 773 258 496.

 

Pečovatelská služba Velké Hamry  je zapojena do projektu institutu sociální práce "Žít doma", více informací najdete na https://zitdoma.cz/

Více k projektu zde TZlistopad.uvodni.HonzaaPS.docx (292.64 kB) Vlasta