Navigace

Obsah

PLÁN ROZVOJE OBCE VELKÉ HAMRY 2018 - 2028

Veřejným setkáním s obyvateli obce v Kulturním domě dne 12.10.2017 byla započata práce na tvorbě strategického dokumentu "Plánu rozvoje obce Velké Hamry". V rámci setkání občané vyplňovali dotazník především k současným klíčovým otázkám a dále podávali náměty k jednotlivým okruhům témat plánu rozvoje.

Osnova plánu rozvoje obce je k nahlédnutí zde

Výsledky dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí zde

Výstupy z veřejného setkání (podněty) s četností odpovědí jsou k nahlédnutí zde