Navigace

Obsah

loga

 

Vychovávejme příkladem!

CZ.1.04/3.3.05/D6.00090

 

Město Velké Hamry, v polovině června 2014 podalo žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o globální grant Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, číslo výzvy D6.

Na začátku prosince 2014 město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.513.479,80 Kč. Přidělená dotace pokrývá 100% rozpočtovaných nákladů, tedy nejen vzdělávání, ale i platy účastníků projektu a celou administraci projektu, kterou zajištuje výhradně město

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvalifikace a zaměstnání cílové skupiny, kterou jsou romští obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ve městě. Tato cílová skupina byla zvolena především z důvodu alarmující nezaměstnanosti jejich členů, která se pohybuje mezi 90 -100%. Podle našeho názoru není řešením pro tyto lidi ani pro ostatní obyvatele jejich výlučná závislost na sociálních dávkách.

Z těchto důvodů se město rozhodlo připravit projekt, ve kterém zajistí zvýšení kvalifikace pěti osob a v návaznosti na to jejich zaměstnání. V rámci vzdělávání se jedná o dva certifikované kurzy, které zajistí minimum teoretických a praktických znalostí pro výkon práce pomocného zedníka a pracovníka separace odpadů. Po ukončení vzdělávání budou tito účastníci projektu zaměstnáni v technických službách. Vzhledem k tomu, že se městu podařilo díky dotaci ze SFŽP pořídit svozový vůz a nádoby na separovaný odpad, budou pracovníci separace odpadů pověřeni svážením a dotřiďováním tohoto odpadu. Město by tak na likvidaci separovaného odpadu mělo značně ušetřit. Pomocní zedníci budou nápomocni při výstavbě technického zázemí pro separaci odpadů.

Celý projekt bude realizován v rámci jednoho roku od 1.12.2014 do 30.11.2015. Vzdělávání je plánováno na první tři měsíce a zaměstnání na následujících devět měsíců.

Realizátor projektu: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry

Kontaktní osoba:     Ing. Martina Vacková, tel.: 777 914 016

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR