Navigace

Obsah

"Velké Hamry - lávka pro pěší", reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009179

Zastupitelstvo města Velké Hamry rozhodlo na svém zasedání dne 28.6.2018 podat žádost o dotaci do druhé výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Rozvoj Tanvaldska - IROP-Bezpečnost dopravy" na akci "Velké Hamry - lávka pro pěší".

Vzhledem ke dlouhým lhůtám při vyřizování žádosti o dotaci město celou akci předfinancovalo ze svého rozpočtu.

Rekonstrukci lávky zrealizovala firma SIZ s.r.o. a probíhala od srpna do konce prosince 2018. Celkové investiční náklady činily částku ve výši 3.225.827,- Kč s DPH. 

V rámci realizace akce došlo ke kompletní rekonstrukci lávky přes řeku Kamenici, která spojuje katastrální území Bohdalovice a Velké Hamry. Lávka byla v naprosto havarijním stavu a hrozilo její uzavření z důvodu bezpečnosti chodců. Komplikace, které by uzavření lávky způsobilo obyvatelům a návštěvníkům by byly velké. Díky lávce dochází k odklonu pěší a cyklistické dopravy především z mezinárodní silnce I/10 a její existence zvyšuje bezpečnost jak chodců, tak cyklistů.

V rámci rekonsrukce lávky došlo k jejímu rozšíření a mohou ji využívat chodci i cyklisté. Navíc je zajištěno její osvětlení, ke zvýšení bezpečnosti jejího používání. Provedení je bezbariérové.

V květnu 2019 město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 2.790.517,65 Kč.

Realizace akce "Velké Hamry - lávla pro pěší" CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009179 je tak podpořena dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.