Navigace

Obsah

 

Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech

registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012017

V období od 1.1.2020 do 31.12.2022 bude v obci Velké Hamry realizován projekt „Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech“, který je z 95 procent podpořen dotací z MPSV a Evropského sociálního fondu.

Cílem práce v rámci projektu je poskytovat klientům co nejvíce komplexní podporu v oblasti bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb. Prvořadým úkolem je, aby klienti posilovali zodpovědnost za vlastní život a sebedůvěru s využitím propojování činnosti komunitních a sociálních pracovníků.

Všem občanům obce budeme poskytovat poradenství v následujících oblastech:

 • Poskytování dávek SSP, HN

 • Rodičovská odpovědnost, kompetence

 • Dluhová problematika

 • Bydlení

 • Pracovní příležitosti, zaměstnanost

 • Vzdělávání, zápisy do MŠ a ZŠ

 • Zdravotně znevýhodnění, pomoc ve zdravotní péči

 • Oběti tr.činů, domácí násilí

 • Rodiny s dětmi

 • Mládež do 26 let

 • Důležité je aktivní zapojení osob, kterým hrozí sociální vyloučení nebo jsou ohrožené jiným způsobem, a proto se chystáme organizovat besedy s občany.


Kde a kdy nás můžete najít:

Detašované pracoviště MěÚ Velké Hamry, čp. 590 (budova staré školky na Svárově), vchod zezadu, 1. patro vedle knihovny

pondělí a středa: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Mimo uvedené úřední hodiny lze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě domluvit schůzku jak na našem pracovišti, tak ve vašem přirozeném prostředí.

Kontakty:

Markéta Horneková, terénní pracovnice, tel. 773 517 149, email: terenniprace@velke-hamry.cz

Ján Puľo, komunitni pracovník

Helena Lavičková, komunitní pracovnice

Dana Lejsková, vedoucí sociálně správního odboru, tel. 777 914 615, email: socialniprace@velke-hamry.cz