Obsah

 

V rámci projektu se postupně formují pravidla a podmínky přidělování a užívání obecních sociálních bytů.

Lokální koncepce bydlení města Velké Hamry se zaměřením na sociální bydlení je k nahlédnutí zde

Analýza demografie je k nahlédnutí zde

Ekonomická analýza je k nahlédnutí zde

Metodika poskytování sociální práce je k nahlédnutí zde

Metodika evaluace (hodnocení) projektu je k nahlédnutí zde

Průběžná evaluační zpráva je k nahlédnutí zde

Závěrečná evaluační zpráva je k nahlédnutí zde

Metodika přidělování sociálních bytů je k nahlédnutí zde

Dohoda o poskytování sociální prace je k nahlédnutí zde