Navigace

Obsah

 

  • Veřejná zakázka "Výměna oken v čp. 296 Velké Hamry

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 28.1.2016. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 8.2.2016 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 8.2.2016 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo bude uzavřena se společností BREX s.r.o. , nabídková cena bez DPH je ve výši 199.853,00 Kč, záruka za jakost a kvalitu realizovaného díla na celý přemět plnění je 96 měsíců.

 

  • Veřejná zakázka "Zřízení přístupové komunikace v areálu školy ve Velkých Hamrech 2"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 16.2.2016. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 7.3.2016 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 7.3.2016 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s firmou Martin Štěpánek, nabídková cena 535.958,- Kč bez DPH.

 

  • Veřejná zakázka "Koupě vozu do technických služeb města"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 1.3.2016. Přímo osloveni k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 7.3.2016 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 7.3.2016 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavřít kupní smlouvu se společností EURO CAR Vik, s.r.o.s využitím úvěru na 36 měsíců za konečnou cenu 465.929,75 Kč bez DPH.

 

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy v čp. 458 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 1.4.2016. Přímo oslovení k podání nabídky bylo šest dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 18.4.2016 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 18.4.2016 rozhodla na zákadě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nebídek uzavřít smlouvu o dílo s firmou Klempířství Radek Jindrák, nabídková cena 455.705,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců.

 

  • Veřejná zakázka "Výměna oken a vchodových dveří v čp. 629 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 23.8.2016. Přímo oslovení k podání nabídky byly čtyři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.9.2016 ve 13:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku čtyři dodavatelé.

Rada města na svém zasedání dne 5.9.2016 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo s firmou LG-Dinex s.r.o., nabídková cena 295.409,00 Kč bez DPH, záruka za provedené dílo 120 měsíců.

 

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce MVN - Velké Hamry - výběr zhotovitele"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 21.9.2016. Přímo osloveno k podání nabídky bylo pět dodavatelů. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 3.10.2016 v 10:00 hodin.

Text výzvy je k nahlédnutí zde

Projekt včetně výkazu výměr je k nahlédnutí a stažení zde (příloha č. 4)

Přílohy k zadávací dokumentaci jsou ke stažení zde: příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 5

Dodatečné informace k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde