Navigace

Obsah

 

  • Veřejná zakázka "Velké Hamry - opěrná zeď u čp. 362"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dne 22.1.201. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 25.2.2019 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, rozhodla rada na svém zasedání dne 4.3.2019 pod č.j. 0237/10/19. Rada rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o., cena ve výši 2.478.088,26 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

 

  • Veřejná zakázka "Koupě vozu Škoda Karoq"

 

V rámci veřejné zakázky byly osloveny 4 dodavatelé k podání cenové nabídky. Tito dodavatelé cenovou nabídku v řádném termínu podali.

Rada rozhodla uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem, který nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, na svém zasedání dne 4.3.2019 pod č.j. 0236/10/19. Rada rozhodla uzavřít kupní smlouvu se společností SAN plus s.r.o., cena ve výši 707.400,- Kč s DPH.

Kupní smlouva je k nahlédnutí zde

 

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy č.p. 616 Velké Hamry"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dne 18.12.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 25.1.2019 ve 12:30 hodin.

V řádném termínu podali nabídku 3 dodavatelé. O uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, rozhodla rada na svém zasedání dne 4.2.2019 pod č.j. 0175/08/19, Rada rozhodla uzavřít smlouv o dílo se společností STIZ s.r.o., Zásada, cena ve výši 845.313,50 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde