Navigace

Obsah

  • Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy tělocvičny základní školy Velké Hamry"

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dne 16.6.2020. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 13.7.2020 v 15:30 hodin. K podání nabídky byli osloveni tři dodavatelé.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, rozhodla rada na svém zasedání dne 13.7.2020 pod č.j. 1186/45/20. Rada rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Radek Jindrák, cena ve výši 1.688.000,00 Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky je k nahlédnutí zde

Příloha č. 1 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 2 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 3 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 4 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 5 výzvy je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde