Navigace

Obsah

 

 

Důvod  a způsob založení Města a Městského úřadu - § 5, odst. 1, písm. a) z.č. 106/1999 Sb.

 
Velké Hamry vznikly v roce 1914 sloučením osad Hoření Hamr a Dolení Hamr v jednu obec. V roce 1926 byla obec povýšena na městys a v roce 1968 na město. V roce 1942 byla k Velkým Hamrům připojena osada Bohdalovice a dále i Svárov.
 
Město Velké Hamry
·         je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města - dle zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
·         je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
·         pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
 
Při výkonu samostatné působnosti (samospráva) se město řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.