Navigace

Obsah

 

Orgány Města Velké Hamry jsou:
· zastupitelstvo města – z.č. 128/2000 Sb., § 67-§ 98, ve znění pozdějších předpisů
. je voleno v komunálních volbách na období 4 let
. má 15 členů
. zřizuje finanční a kontrolní výbory
· rada města – z.č. 128/2000 Sb., § 99-§ 102, ve znění pozdějších předpisů
. je volena z řad zastupitelů
. má 5 členů
. je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti
. zřizuje a ruší komise rady města
· starosta – z.č. 128/2000 Sb., § 103-§108, ve znění pozdějších předpisů
. zastupuje obec navenek
. je volen z řad zastupitelů
· městský úřad – z.č. 128/2000 Sb., § 109-§ 112, ve znění pozdějších předpisů
. tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu (jeli tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
. v čele úřadu stojí starosta
. zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly jeho odborů a vzájemné vztahy mezi nimi, organizační strukturu a odpovědnosti pracovníků úřadu stanoví Organizační řád Městského úřadu ve Velkých Hamrech


Město Velké Hamry zřizuje k 1. 1. 2018 tyto organizace:
· Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
· Mateřská škola, Velké Hamry I 621, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Velké Hamry:


Aleš Hloušek

David Lejsek

Ing. Jaroslav Najman

Zdeněk Nauč

Josef Pala

Ing. David Patrman

Alena Pekelská

Tomáš Pelc

MVDr. Klára Pospíšilová

Vladimír Prousek

Ilona Sedláčková

Jan Šefr

Petr Štrojsa

Těhníková Kristýna

Monika Žajdlíková

Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor:

Členové finančního výboru:

Ing. David Patrman (předseda), David Lejsek, Ing. Milan Melich


Členové kontrolního výboru:

Kristýna Těhniková (předsedkyně), Vladimír Prousek, Ilona Sedláčková

 

Zastupitelstvo dále zřídilo Pracovní skupnu Koncepce vytápění města:

členové za město: Jaroslav Najman (vedoucí PS), Jaromír Čermák, Aleš Hloušek

členové za SBD: Vojtěch Čarda, Milan Kašperek, Vlastimil Kryštof

členové za DD: Čestmír Skrbek, Ludmila Roučková


Rada města Velké Hamry:

Ing.Jaroslav Najman-starosta
MVDr. Klára Pospíšilová -místostarostka
Ing. David Patrman
Tomáš Pelc
Aleš Hloušek


Rada města zřídila tyto komise:

 

  • Komisi pro výkon na úseku sociálně-právní ochrany dětí a to v souladu s § 52 odst. 1 a 2 z.č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


      Dana Lejsková (předsedkyně)

      Arana Šourková, Věra Šťastná, Libuše Novotná, Soňa Tůmová

 

  • Povodňovou komisi:

      Jaroslav Najman (předseda)

      Klára Pospíšilová, Zdeněk Nauč, Aleš Hloušek, Lubomír Kouble, Martin Zmrzlý

 

  • Kulturní komisi:

       Markéta Budinová (předsedkyně), Alena Pekelská

 

  • Sociálně bezpečnostní komisi:

        Petr Štrojsa (předseda), Eva Peřinová

 

Rada města zřídila pracovní skupinu prevence kriminality:

Jaroslav Najman (vedoucí PS), Martina Vacková, Tereza Dobiášová, Jan Hlubuček, Dana Lejsková