Navigace

Obsah

 

  • Schválený rozpočet města Velké Hamry na rok 2018 je k nahlédnutí zde:

Rozpočet 2018 dle tříd rozpočtové skladby

Příjmy rozpočtu 2018

Výdaje rozpočtu 2018

Rozpočet byl zveřejněn dne 8.1.2018 na základě usnesení č. A11/21/17 z 21. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 21.12.2017.

 

  • I. změna rozpočtu města Velké Hamry na rok 2018 je k nahlédnutí zde:

 

Rozpočet 2018 po I. změně dle tříd rozpočtové skladby

Příjmy rozpočtu 2018 po I. změně

Výdaje rozpočtu 2018 po I. změně

I. změna rozpočtu roku 2018 byla zveřejněna dne 12.4.2018 na základě usnesení č. A5/23/18 z 23. jednání Zastupitelstva města konaného dne 29.3.2018.

 

V listinné podobě je rozpočet města na rok 2018 a všechny jeho změny k nahlédnutí na MěÚ v kanceláři tajemnice.

 

  • II. změna rozpočtu města Velké Hamry na rok 2018 je k nahlédnutí zde:

 

Rozpočtové třídění II ZR

Příjmy rozpočtu 2018 po II. změně

Výdaje rozpočtu 2018 po II. změně

II. změna rozpočtu roku 2018 byla zveřejněna dne 16.7.2018 na základě usnesení č. A10/25/18 z 25. jednání Zastupitelstva města konaného dne. 28.6.2018.

 

  • III. změna rozpočtu města Velké Hamry na rok 2018 je k nahlédnutí zde:

 

Rozočtové třídění III ZR 2018

Příjmy rozpočtu 2018 po III. změně

Výdaje rozpočtu 2018 po III. změně

III. změna rozpočtu roku 2018 byla zveřejněna dne 15.10.2018 na základě usnesení č. A11/26/18 z 26. jednání Zastupitelstva města konaného dne 27.9.2018.

 

V listinné podobě je rozpočet města na rok 2018 a všechny jeho změny k nahlédnutí na MěÚ v kanceláři tajemnice.

 

  • IV. změna rozpočtu města Velké Hamry na rok 2018 je k nahlédnutí zde:

 

Rozpočtové třídění IV ZR 2018

Příjmy rozpočtu 2018 po IV. změně

Výdaje rozpočtu 2018 po IV. změně

IV. změna rozpočtu roku 2018 byla zveřejněna dne 27.12.2018 na základě usnesení č. A3/02/18 z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.12.2018.