Navigace

Obsah

 

  • Schválený rozpočet města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

Rozpočet 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Příjmy rozpočtu 2019

Výdaje rozpočtu 2019

Rozpočet byl zveřejněn dne 27.12.2018 na základě usnesení č. A13/02/18 z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.12.2018.

 

  • I. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

I. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazené ukazatele příjmů I. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů I. rozpočtové opatření 2019

Příjmy rozpočtu po I. rozpočtovém opatření 2019

Výdaje rozpočtu po I. rozpočtovém opatření 2019

Rozpočet byl zveřejněn dne 26.3.2019 na základě usnesení č. A7/04/19 ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.3.2019.

 

  • II. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

II. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazné ukazatele příjmů II. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů II. rozpočtové opatření 2019

Rozpočtové opaření bylo zveřejněno dne 13.5.2019 na základě usnesení rady č. 0336/13/19 ze dne 23.4.2019.

 

  • III. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

III. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazné ukazatele příjmů III. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů III. rozpočtové opatření 2019

Rozpočtové opatření bylo zveřejněno dne 13.5.2019 na základě usnesení rady č. 0363/14/19 ze dne 6.5.2019.

 

  • IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

 

IV. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazné ukazatele příjmů rozpočtu IV. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů rozpočtu IV. rozpočtové opatření 2019

Rozpočtové opatření bylo zveřejněno dne 25.6.2019 na základě usnesení zastupitelstva města č. A26/05/16 ze dne 20.6.2019.

 

  • V. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

 

V. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazné ukazatele příjmů rozpočtu V. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů rozpočtu V. rozpočtové opatření 2019

Rozpočtové opatření bylo zveřejněno dne 20.9.2019 na základě usnesení zastupitelstva města č. A6/07/19 ze dne 19.9.2019.

 

  • VI. rozpočtové opatření rozpočtu města Velké Hamry na rok 2019 je k nahlédnutí zde:

 

VI. rozpočtové opatření rozpočtu 2019 dle tříd rozpočtové skladby

Závazné ukazatele příjmů rozpočtu VI. rozpočtové opatření 2019

Závazné ukazatele výdajů rozpočtu VI. rozpočtové opatření 2019

Rozpočtové opatření bylo zveřejněno dne 19.12.2019 na základě usnesení zastupitelstva města č. A8/09/19 ze dne 17.12.2019.