Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Velké Hamry I

znak

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE I V ROCE 2021

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých“

Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.476.894,36 Kč

SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.

1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)

2 – Hasičská soutěž dospělých - FNC

3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov

Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70 % ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.

Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši 57.500,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Soutěž dospělých 7.500,- a Letní tábor 40.000,-) Bohužel důvodu jarních Covidových opatření proběhnou soutěže jak mladých hasičů, tak i noční FNC v roce 2022.

 

                                                                       Zdeněk Nauč, starosta sboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE I V ROCE 2020

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých“

Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.300.000,00 Kč

SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.

1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)

2 – Celoroční činnost mladých hasičů

3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov

Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70 % ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.

Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši 60.000,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Celoroční činnost 10.000,- a Letní tábor 40.000,-) Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.

 

                                                                       Zdeněk Nauč, starosta sboru

   Libznakerecký kraj podpořil dobrovolné hasiče i v roce 2019
  V letošním roce Liberecký kraj vypsal mimo mnoha jiných i dotační program 1.2.   Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.
Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých“
Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.300.000,00 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I uspěl se dvěma podanými žádostmi, a to:
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů) výše dotace 13 000,-
2 – Letní tábor mladých hasičů Borečov výše dotace 40 000,-
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.
Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.

 

                                                                       Zdeněk Nauč, starosta sboru

 

LIBERECKÝ  KRAJ PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE I V ROCE 2018

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dospělých“

Důvod podpory:  „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.326.094,01 Kč

SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.

1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)

2 – Noční soutěž v požárním útoku

3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov

Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na  projekt.

Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši 57.500,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Noční soutěž 7.500,- a Letní tábor 40.000,-) Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.

 

                                                                       Zdeněk Nauč, starosta sboru

LIBERECKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE

V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, práce
s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční činnosti mladých hasičů, organizování soutěží dospělých“

Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti složek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.218.278,67

SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.

1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)

2 – Noční soutěž v požárním útoku

3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov

Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.

Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši 57.500,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Noční soutěž 7.500,- a Letní tábor 40.000,-) Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.

 

Zdeněk Nauč, starosta sboru

 

 

 

SDH Velké Hamry

 

      znakProjekt Úprava hasičské zbrojnice

byl uskutečněn za finanční podpory Libereckého kraje.

 

             

Pozvánka na hasičské soutěžehasič

3.5. Soutěž v požárním útoku o pohár Města Velké Hamry - 19. ročník

10.5. Dětská soutěž ve štafetách, Hamrovská štafeta – 2. ročník

Obě soutěže proběhnou ve spolupráci s městem Velké Hamry.

Diváky pro podporu domácího týmu zve pořádající SDH Velké Hamry I.

                                             Za pořadatele: Zdeněk Nauč, starosta SDH

 

Žádost o spolupráci.

Prosíme občany, kteří mají na svém pozemku, nejlépe v katastru Velkých Hamrů suchý smrk, popřípadě jinou dřevinu a chtěli by tyto stromy věnovat na stavbu čarodějnické hranice, nechť se ozvou místním hasičům, popřípadě vedoucímu technických služeb.

Předem děkujeme!

Za SDH Velké Hamry I.: Zdeněk Nauč, starosta sboru

 

Pohár Města Velké HamryPohár Města Velké Hamry 2011Pohár Města Velké Hamry 2011


PODPOŘTE HASIČE“

Chcete podpořit místní hasiče i bez zásahu do Vaší peněženky? Je to velice jednoduché, stačí uzavřít jakoukoliv pojistnou smlouvu u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. na kterémkoliv jejím pracovišti a sdělit číselný znak spolupracovníka 65044, což je SDH Velké Hamry I. Každému, kdo nás tímto podpoří, předem děkujeme za důvěru v místní sbor dobrovolných hasičů.

Za SDH Velké Hamry I Zdeněk Nauč ml., starosta sboru

 

 
Datum vložení: 17. 3. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2021 7:34
Autor:

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj