Navigace

Obsah

Podaří se zastavit obchod s chudobou?

 

Pan starosta Ing. Jaroslav Najman se aktivně zapojil do problematiky řešení sociálního bydlení a to nejen na úrovni obce, ale v celostátním měřítku. Je členem expertní skupiny MPSV, která se zabývá problematikou sociálního bydlení, je nově poradcem senátora Jaroslava Zemana v otázkách sociální politiky státu. Cílem jednání pana starosty je stabilizovat migraci problémových obyvatel a rovněž řešit nekalé podnikání pronajímatelů soukromých objektů, kdy se za nehorázné nájemné nabízí slabě řečeno nepřiměřené ubytování osobám v hmotné nouzi. Tlak je vyvíjen ve třech směrech a to na revizi příspěvků a doplatků na bydlení, na povinnou rekolaudaci objektů a na zastropování výše nájemného pro osoby pobírající sociální dávky.

Bez změn zákonů nemá samospráva obce žádné legální páky, jak tuto celospolečensky nepříznivou situaci řešit.

jednání se senátorem Jaroslavem Zemanem, poslankyní Hanou Aulickou a starosty

 

 

Analýza a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení obce Velké Hamry zpracovaná Českým vysokým účením technickým v Praze je k nahlédnutí zde

 

 

ZMĚNA ÚČTU MĚSTA

Od ledna 2019 došlo ke sloučení účtů města Velké Hamry. Pro své platby uvádějte pouze účet 963263399/0800. Případné informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci MěÚ Velké Hamry.

 

 

20. 1. - 13. 2. 2020

Úřad pro zastupování státu - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Úřední DeskaZobrazit více

24. 1. 2020

Divadelní představení "Blázinec v prvním poschodí

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

15. 1. 2020

Finanční úřad Libereckého kraje - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání

NovinkyZobrazit více

15. 1. 2020

Institut sociální práce - Tisková zpráva

NovinkyZobrazit více

15. - 31. 1. 2020

Městský úřad Tanvald - oznámení veřejnou vyhláškou

Úřední DeskaZobrazit více

1. 2. 2020

Fotbalový klub Velké Hamry - Fotbalový ples

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

10. - 26. 1. 2020

Město Velké Hamry - Výzva k předložení nabídky na odkoupení nepotřebného materiálu obce

Úřední DeskaZobrazit více

9. 1. 2020

Zápis a usnesení z 9 zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

9. - 25. 1. 2020

Město Velké Hamry- záměr k pronájmu prostoru sloužícího k podnikání

Úřední DeskaZobrazit více

7. - 23. 1. 2020

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města

Úřední DeskaZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/04/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/03/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2019, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

29. 2. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I - Hasičský bál

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

13. 12. 2019

Základní a Mateřská škola Velké Hamry- Pozvánka na besedu

NovinkyZobrazit více

1. 3. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I - Velký dětský karneval

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

12. 12. 2019 - 1. 1. 2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Úřední DeskaZobrazit více

18. 11. 2019

Zápis a usnesení z 8. zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

1. 11. 2019 - 26. 2. 2020

Kurzy tanečních pro dospělé

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

 Velké Hamry

Adresa:

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362

46845

 

Telefon:

483 369 811 - podatelna

483 369 823 - starosta

 

Email:

podatelna@velke-hamry.cz