Navigace

Obsah

Podaří se zastavit obchod s chudobou?

 

Pan starosta Ing. Jaroslav Najman se aktivně zapojil do problematiky řešení sociálního bydlení a to nejen na úrovni obce, ale v celostátním měřítku. Je členem expertní skupiny MPSV, která se zabývá problematikou sociálního bydlení, je nově poradcem senátora Jaroslava Zemana v otázkách sociální politiky státu. Cílem jednání pana starosty je stabilizovat migraci problémových obyvatel a rovněž řešit nekalé podnikání pronajímatelů soukromých objektů, kdy se za nehorázné nájemné nabízí slabě řečeno nepřiměřené ubytování osobám v hmotné nouzi. Tlak je vyvíjen ve třech směrech a to na revizi příspěvků a doplatků na bydlení, na povinnou rekolaudaci objektů a na zastropování výše nájemného pro osoby pobírající sociální dávky.

Bez změn zákonů nemá samospráva obce žádné legální páky, jak tuto celospolečensky nepříznivou situaci řešit.

První setkání s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Kateřinou Jirkovou proběhlo  1.10.2019 v Praze na téma: 15 opatření pro boj s chudobou.

Tato opatření jsou následující:

1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění

2. Dokončení hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení

3. Nastavení hygienických standardů bytů

4. Zavedení trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí

5. Nákup, opravy a rekonstrukce objektů pro bydlení a výstavba obecních nájemních bytů

6. Revize dávkového systému: sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropování,  adresnost, ..

7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách

8. Posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách

9. Definovat co je přechodné bydlení za účelem eliminace ubytoven

10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti.

11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku

12. Změnit povinnost školní docházky a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání.

13. Posílit soc. práci a soc. prevenci: pracovní a hygienické návyky, podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumace drog, schopnost udržet si bydlení.

14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali

15. Konkrétní opatření s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití

Těchto 15 bodů jde napříč různými ministerstvy.

Probrali jsme i moje návrhy na omezení migrace nepřizpůsobivých občanů mezi městy a na rekolaudaci nevyhovujících objektů, které zneužívají pronajímatelé pro ubytování těchto osob. Vybírají vysoké nájemné,  které  je většinou hrazeno ze sociálních dávek.  Třeba takový objekt  jako je u nás č.p. 256, 563 a 564. Na to navazující nájemní smlouvy a trvalý pobyt.

Zapojil jsem se do pracovní skupiny, která vznikla na základě požadavku paní ministryně Maláčové, kde se těchto 15 bodů projednává. Jde mi o to, abychom stabilizovali migraci, eliminovaly se objekty hyzdící město, aby se vyplatila legální práce a snížilo zneužívání sociálních dávek

jednání se senátorem Jaroslavem Zemanem, poslankyní Hanou Aulickou a starosty

 

 

Analýza a vyjádření ke způsobu řešení energetického zásobení obce Velké Hamry zpracovaná Českým vysokým účením technickým v Praze je k nahlédnutí zde

 

 

ZMĚNA ÚČTU MĚSTA

Od ledna 2019 došlo ke sloučení účtů města Velké Hamry. Pro své platby uvádějte pouze účet 963263399/0800. Případné informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci MěÚ Velké Hamry.

 

 

21. 2. - 8. 3. 2020

Exekutorský úřad Mělník - Usnesení

Úřední DeskaZobrazit více

20. 2. - 7. 3. 2020

Rozpočtové opatření č.1/2020 Mikroregionu Tanvaldsko

Úřední DeskaZobrazit více

19. 2. 2020

Změny jízdních řádů od 1. března 2020

NovinkyZobrazit více

17. 2. - 27. 3. 2020

Oznámení o konání 11. zasedání zastupitelstva města

Úřední DeskaZobrazit více

29. 2. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I - Hasičský bál

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

1. 3. 2020

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I - Velký dětský karneval

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

14. 2. 2020

Mimořádné přerušení provozu na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poreba Góma

NovinkyZobrazit více

28. 1. 2020

Zápis a usnesení z 10. zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

22. 1. 2020

Nabídka pracovní příležitosti Domov důchodců Velké Hamry

NovinkyZobrazit více

15. 1. 2020

Finanční úřad Libereckého kraje - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání

NovinkyZobrazit více

15. 1. 2020

Institut sociální práce - Tisková zpráva

NovinkyZobrazit více

9. 1. 2020

Zápis a usnesení z 9 zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

9. 4. 2020

Zájezd do Prahy do divadla

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/04/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/03/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

2. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2019, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obceZobrazit více

12. 12. 2019 - 1. 1. 2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Úřední DeskaZobrazit více

18. 11. 2019

Zápis a usnesení z 8. zasedání zastupitelstva

Zápisy a usnesení ze zastupitelstvaZobrazit více

1. 11. 2019 - 26. 2. 2020

Kurzy tanečních pro dospělé

Kulturní přehled ve Velkých HamrechZobrazit více

 Velké Hamry

Adresa:

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362

46845

 

Telefon:

483 369 811 - podatelna

483 369 823 - starosta

 

Email:

podatelna@velke-hamry.cz