Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Informacje nt. gminy

Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa:   Město Velké Hamry

Dane statystyczne
Liczba dzielnic:                                       -
Powierzchnia:                                         -
Wysokość nad poziomem morza:        419 m
Liczba mieszkańców:                           2881
Poczta:                                                 tak
Placówka służby zdrowia:                    tak
Policja:                                                  tak
Szkoła:                                                  tak
Wodociąg:                                              -
Gazyfikacja:                                            -
Kanalizacja (oczyszczalnia ścieków):     -

 

logo EU