Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu/tanvaldsko/

 !Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Firmy a služby

CzechPOINT

czech point

Regionální deník

 

baner

 

Evropská databanka

Databáze firem Evropské databanky

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Navigace

Obsah

 Kontakty na městský úřad Velké HamryMěstský úřad

Městský úřad                                     Telefon: 483 369 811 

Velké Hamry 362                                e-mail:podatelna@velke-hamry.cz

46845                                                  www.velke-hamry.cz

                                                            Datová schránka: vivbhhv

                                                            číslo účtu: 0963263399/0800

 

Starosta:

Ing. Jaroslav Najman                                         483 369 823, 606 611 600

starosta@velke-hamry.cz

 

Místostarostka:

MVDr. Klára Pospíšilová   

pospisilovak@volny.cz

 

Zastupitelé:

Aleš Hloušek aldi.hlousek@seznam.cz

David Lejsek lejsekdavid@seznam.cz

Zdeněk Nauč zdeneknauc@seznam.cz

Josef Pala pala.josef@seznam.cz

Ing. David Patrman david.patrman@seznam.cz

Alena Pekelská alenapekelska@seznam.cz

Tomáš Pelc pelc.vinice@seznam.cz

Vladimír Prousek prousan@seznam.cz

Ilona Sedláčková ilonamarsikova88@seznam.cz

Jan Šefr jan.sefr@outlook.cz

Petr Štrojsa pstrojsa7@gmail.com

Kristýna Těhníková kristyna.tehnikova@gmail.com

Monika Žajdlíková monikazajdlik@email.cz

 

Tajemnice:

Mgr. Naďa Čopáková                                   483 369 818, 770188443

tajemnik@velke-hamry.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Miloš Šnytr                                                    606 133 665

msnytr@tanvald.cz

 

Sociálně správní odbor :

vedoucí odboru: Dana Lejsková, DiS.                   483 369 811; 777914615

socialniprace@velke-hamry.cz

terénní pracovnice: Lucie Šolcová                         773 258 461

komunitní koordinátorka: Markéta Horneková       773 517 149

terenniprace@velke-hamry.cz

komunitní pracovnice: Helena Lavičková, Ján Puľo    773 258 484

referent přestupků, správa pozemků: Dana Jůnová   483 369 813; 773184841   

spravni@velke-hamry.cz

matrika,evidence obyvatel: Romana Nováková          483 369 812; 773184841

matrika@velke-hamry.cz

 

Ekonomický a investiční odbor:

vedoucí odboru: Radka Korotvičková                483 369 815; 777 914 020

bytove@velke-hamry.cz

investiční referent: Zdeněk Nauč                       483 369 826; 777 914 032

investice@velke-hamry.cz

účetní: Lucie Večerníková                                  483 369 816; 777 914 617 

ucetni@velke-hamry.cz

místní poplatky: Marie Zmrzlá                           483 369 814; 777 914 020     

poplatky@velke-hamry.cz

mzdová učetní, příjem faktur: Ivana Pitrová      483 369 817; 777 914 617  

mzdy@velke-hamry.cz

 

Stavební odbor:

vedoucí stavebního odboru: Petr Brezar           483 369 825; 777 914 017    

stavebni@velke-hamry.cz

referent: Libor Duchek                                      483 369 824; 777 914 013

stavebni2@velke-hamry.cz

 

Pečovatelská služba:

koordinátorka pečovatelské služby: Jana Maryšková 777 914 019, 773 258 496

pečovatelky: Vladimíra Ducháčková, Vlasta Třešňáková, Marcela Pátrová, Gabriela Mocko Vokál

pecovatelky@velke-hamry.cz

 

Knihovna a kultura

knihovnice: Markéta Budinová                            605 274 521

knihovna@velke-hamry.cz

(Pondělí:10:00 - 15:00; Úterý: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00; Středa:  13:00 - 18:00; Čtvrtek:  08:00 - 12:00)

kronikářka: Jitka Nosková

kronikavhamry@seznam.cz

 

Technické služby:

vedoucí technických služeb: Leoš Drbohlav        777 914 018

technickesluzby@velke-hamry.cz

 

Asistenti prevence kriminality:

Marcela Ilková                                         

Bartoloměj Bikár

Ivan Lavička

Livia Steinerová

tel.: dopolední služba (po-pá 7:00 - 15:30)                   775 571 649

       odpolední služba (po-pá 13:30 - 22:00)                 775 429 805

 

Vedlejší hospodářská činnost - "Obecní cukrárna"

vedoucí provozovny: Lucie Večerníková                        

prodavačka: Marie Bistulová, Marie Voldřichová   774 666 068, 721 656 641

Otevírací doba: pondělí - sobota 9.00 - 17:00; neděle 12.00 - 17.00