Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Rok 2017

V roce 2017 město podalo na Liberecký kraj o tři dotace v oblasti "Požární ochrana" v programu "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje".

Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Opravu vozidla CAS a nákup přívěsných vozíků" číslo smlouvy OLP/1300/2017. Výše poskytnuté dotace je 80.000,- Kč.

Dále se jedná o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Nákup osobních ochranných prostředků" číslo smlouvy OLP/1299/2017. Výše poskytnuté dotace je 60.000,- Kč.

Poslední je účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Výměnu garážových vrat" číslo smlouvy OLP/1302/2017. Výše poskytnuté dotace je 22.000,- Kč.

V letošním roce město dále podalo žádosti o dotace na tři dopravní automobily pro jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce. Jedná se o dotace v oblasti "Požární ochrany" v programu "Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra". Město získalo tři účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, každou ve výši 300.000,- Kč (čísla smluv OLP/1825/2017, OLP/1826/2017 a OLP/1827/2017).

Dopravní automobily pro JSDHO Velké Hamry, Hamrska a Bohdalovice

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj