Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Rok 2018

logo

V roce 2018 město podalo na Liberecký kraj žádost o čtyři dotace v oblasti "Požární ochrana" v programu "Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje".

Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Nákup osobních ochranných prostředků" číslo smlouvy OLP/3461/2018. Výše poskytnuté dotace je 35.000,- Kč.

Dále se jedná o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Pořízení kalových čerpadel" číslo smlouvy OLP/3465/2018. Výše poskytnuté dotace je 22.000,- Kč.

Dále se jedná o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Pořízení šatních skříněk" číslo smlouvy OLP/3468/2018. Výše poskytnuté dotace je 33.000,- Kč.

Poslední je účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na "Nákup věcných prostředků" číslo smlouvy OLP/3467/2018. Výše poskytnuté dotace je 67.000,- Kč.

V letošním roce město dále podalo žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje programu Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů.

Liberecký kraj v rámci tohoto programu město podpořil dotací ve výši 29.900,- Kč na realizaci akce "Domácí kompostéry - Velké Hamry". Jedná se o pořízení 20 ks kompostérů o objemu 800 l. Číslo smlouvy OLP/4836/2018.

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj