Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Byty zvláštního určení

Z celkového bytového fondu se jedná maximálně o 133 bytů. Jedná se o byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty, ve kterých je poskytována terénní pečovatelská služba a odpovídá svými stavebními dispozicemi zákonným parametrům bytu zvláštního určení. Jedná se o byty v č.p. 629, 630, 631, 480, 511, 512, 513, 675 a 676. Pokud je byt v uvedených č.p. přidělen jiným osobám, než jsou uvedeny ve větě druhé tohoto odstavce, je tento byt evidován jako byt standardní se standardním nájemným. V jiných domech města se byty zvláštního určení nenacházejí. Jedná se o byty menších rozměrů, které svoji velikostní odpovídají potřebám obyvatel, pro které jsou určeny. Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu nájemnému.

Nájemné v bytě zvláštního určení je stanoveno na 25,- Kč/m2.

Postup přidělení a užívání bytu zvláštního určení:

  1. Žadatelem o byt může byt osoba se zdravotním postižením či osoba starší 65 let, která z důvodu zdravotních omezení bude využívat terénní pečovatelskou službu poskytovanou městem nebo doloží, že využívá služeb jiného poskytovatele. Pokud péči zajišťuje rodina, je podmínkou přidělení bytu zvláštního určení provedení sociálního šetření v rodině, ze kterého bude zřejmé, že žadateli je poskytována péče rodinou.
  2. Žadatel o byt vyplní formulář žádosti o byt viz zde. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města, nebo v kanceláři MěÚ Velké Hamry ve dveřích č. 10 u vedoucí ekonomického a investičního odboru (paní Radka Korotvičkova), tel. 483 369 815, 777 914 020, email: bytove@velke-hamry.cz
  3. Vyplněný formulář žadatel odevzdá buď osobně, nebo elektronicky na kontakty uvedené v bodě 2. K žádosti žadatel připojí vyjádření obvodního lékaře MUDr. Vochvestové o jeho zdravotním stavu, potvrzení invalidity, průkaz ZTP, ZTP/P.
  4.  V případě, že obec má k dispozici vhodný byt, je žadateli navržen termín prohlídky tohoto bytu, aby se vyjádřil, zda o tento konkrétní byt bude mít zájem.
  5. Ke konkrétnímu volnému bytu připraví vedoucí ekonomického a investičního odboru seznam žadatelů a tento seznam předkládá k rozhodnutí radě města
  6. O přidělení bytu žadateli rozhoduje pětičlenná rada města. Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech, žadatelé, jejichž žádost je evidována delší dobu a žadatelé, u kterých počet členů domácnosti lépe odpovídá velikosti bytu.
  7. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání 3 měsíců. V případě bezproblémového užívání bytu je smlouva automaticky prodlužována vždy o tři měsíce. V případě dlouhodobého bezproblémového užívání bytu si žadatel může podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy na delší období popřípadě na dobu neurčitou. V případě, porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.
  8. Podaná žádost o byt má platnost 12 měsíců ode dne přijetí žádosti na MěÚ. V případě, že žadateli do této doby nebude byt přidělen a stále má o přidělení bytu zájem, je nutné si na kontaktech uvedených v bodě 1 žádost aktualizovat.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský den 2016 - stanoviště myslivci