Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Odpadové hospodářství

Otevírací doba sběrného dvora (bývalé stavebniny Mezivodí)

Po - pá: 6:30 - 9:30 a 11:30 - 14:30

(pouze po telefonické domluvě na tel. č. 777 914 018)

každá první sobota v měsíci: 9:00 - 11:00

Třídění odpadů ve Velkých Hamrech

Každé město má ze zákona povinnost odebírat od svých občanů veškeré druhy odpadů a zajistit jejich řádnou likvidaci. Nejedná se pouze o komunální odpad, ale také o odpad velkoobjemový, nebezpečný, separovaný a bioodpad. Ve věci odpadového hospodářství dlouhodobě spolupracujeme se společností FCC s.r.o. z Liberce.

Svoz a likvidace odpadů, je drahou záležitostí. Město se proto snaží minimalizovat náklady nejen na svoz odpadu, ale také na jeho likvidaci, aby finanční zatížení poplatníků – občanů bylo co nejmenší. V říjnu roku 2014 byl za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí zakoupen svozový vůz a základní sada kontejnerů na separovaný odpad. Město Velké Hamry tak již od roku 2015 provádí svoz, dotřiďování, lisování a následný prodej separovaného odpadu svépomocí. Jedná se o plasty, papír, obaly tetra pack a kovové obaly, které nespadají do složek nebezpečného odpadu. Na tuto činnost má město od 1.12.2014 živnostenské oprávnění a taktéž souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí ze dne 3.12.2014.

Samotné dotřiďování odpadu provádějí zaměstnanci veřejně prospěšných prací především z řad Romů v budově bývalé fabriky na Mezivodí. Na prostor třídící linky je uzavřena nájemní smlouva s majitelem budovy. Díky tomu, že práce provádějí zaměstnanci, na jejichž plat nemalou částí přispívá úřad práce a že odpad, který odevzdáváme firmě EKO-KOM a.s., je dotříděn na správně složky, město má dlouhodobě vyrovnanou finanční bilanci mezi výdaji a příjmy za tříděný odpad. V době, kdy se třídění zajišťovalo celé přes firmu FCC s.r.o., muselo město za třídění odpadu doplácet ze svého rozpočtu.

Jen pro představu:

Za rok 2019 jsme svezli, dotřídili, slisovali a odevzdali firmě EKO-KOM a.s. celkem 83,86 t separovaného odpadu (papír, plast, kovové obaly a obaly tetra pack). Dále nám firma FCC s.r.o. svezla 37,11 t skla (sklo nesvážíme sami, abychom nepoškodili kvůli velké váze svozový vůz). Za toto množství odpadu jsme od společnosti EKO-KOM a.s. obdrželi odměnu ve výši 230.639,50 Kč. V prvních třech čtvrtletích roku 2020 jsme zatím svezli 71,05 t separovaného odpadu a přes firmu FCC ještě dalších 27,77 t skla. Za tento separovaný odpad zatím letošní odměna od společnosti EKO-KOM a.s. činí 199.340,50 Kč.

V minulých dnech koloval po městě „otevřený“ dopis pana zastupitele Petra Štrojsy, kde je mimo jiné uvedeno, že se Velké Hamry stávají centrem odpadů, že jsou zde složeny tisíce tun odpadů. Tuto informaci nelze označit jinak, než jako absolutní nesmysl. Žádné tuny odpadu od soukromníků nikdo ve městě nekupí. Firmy, které sídlí ve městě, mají uzavřené samostatné smlouvy s firmou FCC na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve spalovně. Občané na základě zaplaceného místního poplatku ukládají komunální odpad do nádob na to určených, který také sváží firma FCC a to také rovnou do spalovny. Svépomocí tak město zajišťuje pouze u separovaného odpadu svoz, dotřiďování a následnou likvidaci prodejem firmě EKO-KOM a.s. Navíc, jak uvádím výše, na vše má město řádné oprávnění.

Ing. Martina Vacková, tajemnice

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
1
3
2
2
3
3
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
4
11
4
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
3
18
5
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
4
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
8
2
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Vladimír

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mikulášská nadílka 2016