Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Vytápění v obci 2020

Informace ostatním odběratelům o postupu města při uzavírání smlouvy na dodávku tepla se společností CZT Velké Hamry s.r.o.

Dovolte mi vás informovat o současném postupu města při řešení vytápění v obci.

Nejprve bych rád deklaroval, že město nadále trvá na dodržení smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.), která spočívá v napojení objektů na plyn, ve výstavbě plynových kotelen a v odběru tepla od této společnosti. Vzhledem k průtahům ve stavebním řízení, které má na svědomí firma Golem Velké Hamry a.s., se bohužel původní termín zahájení dodávek tepla k 1.10.2020 nepodařilo dodržet. Nicméně stavba plynovodu – I. etapa a výstavba kotelny pro ZŠ v současné době již probíhá. V polovině prosince 2020 by tak teplo z plynové kotelny mělo být dodáváno do základní školy ve Velkých Hamrech. Dle slov jednatele firmy GasNet Služby s.r.o. budou práce na stavbě kontinuálně pokračovat a pokud povětrnostní podmínky dovolí, tak od 20.11.2020 bude zahájena výstavba druhé etapy plynofikace, která spočívá v přivedení plynu do domova důchodců do konce ledna 2021 a všech objektů ležících kolem trasy. Reálně lze tedy předpokládat, že během roku 2021 firma GasNet Služby s.r.o. postupně vybuduje kotelny v ostatních objektech města a napojí je na plyn. Totéž samozřejmě platí i pro kotelny v domech SBD Špičák, BD Velké Hamry a kotelnu v MŠ.

Město Velké Hamry obdrželo v minulých dnech nabídku společnosti CZT Velké Hamry s.r.o. na uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie. Na základě výše uvedených informací ke smlouvě se společností GasNet Služby s.r.o. město uzavře se společností CZT Velké Hamry s.r.o. smlouvu v trvání 12 měsíců. Tato smlouva bude uzavřena na základě mimořádných a krizových podmínek a pouze k překonání období, po které není možné odebírat teplo na základě smlouvy se společností GasNet Služby s.r.o. Smlouva může být schválena radou města a podepsána až v době, kdy firma CZT Velké Hamry s.r.o. bude držitelem platné licence na distribuci tepla. To k dnešnímu dni ještě není.

Předběžná cena, kterou by mělo město hradit společnost CZT Velké Hamry s.r.o. za 1 GJ je ve výši 1.038,43 Kč s DPH na primárním připojení a 1.075,48 Kč na sekundárním připojení. Cena je neporovnatelně vyšší, než firma CZT Velké Hamry s.r.o. nabízí při uzavření smluv na 5 let. Jak ale uvádím výše, tak smlouvu na tak dlouhou dobu nelze v žádném případě uzavřít. Navíc by město porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť by bez řádného vypsání veřejné zakázky podepsalo smlouvu na hodnotu vyšší, než zákon připouští.

Aby firma CZT Velké Hamry s.r.o. mohla stanovit pro město takto vysokou cenu, tak se účelově dohodla s firmou Golem Velké Hamry a.s., která prozatím zůstává licencovaným výrobcem tepla, aby zažádala o povolení snížení výkonu kotelny z 2,9 MW na 1 MW. Důvodem má být to, že město má uzavřenou smlouvu s firmou GasNet Služby s.r.o. To sice pravda je, ale sama firma Golem Velké Hamry a.s. moc dobře ví, že tato smlouva nemohla být včas naplněna. O to se velmi sama zasadila. Pokud Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) schválí snížení výkonu, tak firma CZT Velké Hamry s.r.o. naopak bude muset zajistit zvýšení výkonu, aby zvládli dodávat teplo v potřebné kvalitě i městu a to pronájmem jiného zdroje. To samozřejmě vyvolá další náklady na výrobu a dodání tepla. Místo toho, aby se po firmě Golem Velké Hamry a.s. požadovalo, aby výkonově plnila to, co má v licenci, tak to takto obcházejí. Ještě v červnu roku 2020 na zasedání zastupitelstva firma Golem Velké Hamry a.s. prohlašovala ústy svého předsedy představenstva, že má dostatečný výkon zdroje 3 MW. A začátkem září 2020 prohlásila do sdělovacích prostředků, že má výkon dokonce 4,5 MW. Firma, která ovládá systém CZT, ať už dříve nebo nyní, pouze zneužívá svého monopolního postavení na dodávky tepla ve městě.

Město, jako zřizovatel škol, dnešního dne podal do datové schránky ERÚ žádost o názor k převodu závazků ze smluv na dodávku tepelné energie. Tento dopis je k nahlédnutí zde. Jde zde o to, že firma Golem Velké Hamry a.s. zaslala dne 23.10.2020 školám výpověď ze smlouvy o dodávce tepelné energie, která má být účinná k 31.10.2020. Důvodem je ukončení licence na dodávky tepla. Firma Golem Velké Hamry a.s. tak nedodržela výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě. Ředitelky škol tak požadovaly po firmě CZT Velké Hamry s.r.o., která je nástupnickou organizací, jež má zajistit dodávání tepla, aby převzali závazek společnosti Golem Velké Hamry a.s. a pokračovali v dodávkách dle původní smlouvy. Tento návrh firma CZT Velké Hamry s.r.o. odmítla. Chceme tedy znát názor ERÚ, zda je požadavek škol oprávněný. Do doby, než obdržíme odpověď, k uzavření nové smlouvy mezi školami a CZT Velké Hamry s.r.o. nedojde.

Závěrem mi dovolte apelovat na vás, odběratele tepla, uvědomte si prosím, že to, co se na první pohled jeví jako dobrá nabídka, dobrou nabídkou být nemusí. Firma CZT Velké Hamry s.r.o. je firmou, v jejímž čele stojí výhradně věřitelé společnosti Golem Velké Hamry a.s. a logicky se tak snaží získat své peníze zpět. Na osobním jednání pan Beneš uvedl, že udělá vše pro to, aby se plynové kotelny nedostavěly, že podá nové podněty k otevření již řádně ukončených stavebních řízení. Cílem je, získat peníze, které jemu a ostatním dluží firma Golem Velké Hamry a.s. zpět a to od nás odběratelů. Kde máte záruku, že předběžně stanovená cena tepla na období pěti let, zůstane i v případě, že by plynofikace padla a CZT Velké Hamry s.r.o. by zůstalo monopolním dodavatelem? Stále poukazují na to, jak bude cena placená za teplo z plynu vysoká. Ano, pokud by město zůstalo jediným odběratelem tepla z plynových kotelen, tak cena bude vyšší, než je současná cena, kterou účtovala firma Golem Velké Hamry a.s. Pokud však SBD Špičák dodrží ustanovení budoucí smlouvy o dodávkách tepla, kterou má uzavřenou s firmou GasNet Služby s.r.o. a pokud bude teplo odebírat i Domov důchodců, který má také smlouvu s GasNet Služby s.r.o. ve formě náhradního zdroje, tak se investiční náklady, které firma za vybudování plynových kotelen vynaložila, rozloží mezi více odběratelů a tím dojde ke snížení ceny na hodnotu minimálně srovnatelnou se současnou cenou tepla, tedy cca 600,-Kč s DPH/GJ. To byl i původní společný záměr největších odběratelů, zachovat stejnou a rozumnou cenovou hladinu pro celé město. Navíc si uvědomte, že z plynové kotelny zaplatíte jen, to co spotřebujete, žádné tepelné ztráty ve starých teplovodech. Každý dům si bude moci topit a ohřívat vodu podle svého, bude si vše regulovat sám. Skončí monopol na dodávky tepla a teplé vody.

Ing. Jaroslav Najman, starosta

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
6
20
8
21
4
22
1
23
2
24
1
25
2
26
3
27
8
28
4
29
1
30
7
1
7
2
3
3
4
4
5
5
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Jiří

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie