Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Projekt OP VVV

logo

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959 je spolufinancován Evropskou unií.  Město Velké Hamry ho realizuje v termínu od 1.8.2020 do 31.12.2022.

Projekt vychází z dlouhodobé činnosti města Velké Hamry v oblasti sociálního začleňování v rámci KPSVL. Jeho aktivity navazují na předchozí projekt realizovaný také za přispění EU a MŠMT, který byl realizován od 1.8.2017 do 31.7.2020.

Řeší komplexně problematiku inkluzivního vzdělávání, a to od přípravy dětí ze SVL na vstup do MŠ, přes adaptaci dětí se sociálním znevýhodněním v MŠ až vytvoření podmínek ke zvládnutí základního vzdělávání v rámci hlavního proudu na místní ZŠ. Dále je kladen důraz na vytvoření podmínek pro inkluzi, mimoškolní aktivity dětí a žáků, práci s rodinou a podporu pedagogů a členů odborného týmu. Díky projektu je obec podporována při zavádění inkluzivních opatření s důrazem na koordinaci aktivit a získávání zkušeností s implementací inkluzivních opatření. Projekt vychází z MPI a reaguje na postupný přechod k inkluzivnímu vzdělávání.
Cílem projektu je umožnit všem dětem z Velkých Hamrů, aby mohly absolvovat řádně základní školu a připravily se co nejlépe na svou profesní kariéru - vyučením nebo studiem střední školy bez ohledu na to, v jakém sociálním prostředí dnes žijí.

Místní plán inkluze pro roky 2020-2022, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2019 je k nahlédnutí zde

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj