Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Projekt OP VVV

logo

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959 je spolufinancován Evropskou unií.  Město Velké Hamry ho realizovalo v termínu od 1.8.2020 do 31.12.2022.

Projekt vychází z dlouhodobé činnosti města Velké Hamry v oblasti sociálního začleňování v rámci KPSVL. Jeho aktivity navazují na předchozí projekt realizovaný také za přispění EU a MŠMT, který byl realizován od 1.8.2017 do 31.7.2020.

Řeší komplexně problematiku inkluzivního vzdělávání, a to od přípravy dětí ze SVL na vstup do MŠ, přes adaptaci dětí se sociálním znevýhodněním v MŠ až vytvoření podmínek ke zvládnutí základního vzdělávání v rámci hlavního proudu na místní ZŠ. Dále je kladen důraz na vytvoření podmínek pro inkluzi, mimoškolní aktivity dětí a žáků, práci s rodinou a podporu pedagogů a členů odborného týmu. Díky projektu je obec podporována při zavádění inkluzivních opatření s důrazem na koordinaci aktivit a získávání zkušeností s implementací inkluzivních opatření. Projekt vychází z MPI a reaguje na postupný přechod k inkluzivnímu vzdělávání.
Cílem projektu je umožnit všem dětem z Velkých Hamrů, aby mohly absolvovat řádně základní školu a připravily se co nejlépe na svou profesní kariéru - vyučením nebo studiem střední školy bez ohledu na to, v jakém sociálním prostředí dnes žijí.

U příležitosti konce realizace projektu lze konstatovat, že byly splněny indikátory, které jsme si v projektu nastavili. K propagaci inkluzivního vzdělávání problěhla 4 veřejná setkání, o projektu jste se mohli pravidelně dozvědět z Hamrovských listů. Pedagogové ze školy a zásupci města navštívili zahraniční školy, aby se inspirovali přístupy ke vzdělávání v jiných zemích. Vzhledem k tomu, že se do projektu zapojilo nejen město se svým neformálním vzděláváním dětí v klubovně, ale také mateřská škola realizací projektu Maxík a projektového vyučování a základní škola především doučováním a pestrou škálou kroužků, byla nutná koordinace prací a sdílení zkušeností zapojením koordinátora inkluze pro obec. Tím ale výčet aktivit, které jsme realizovali především proto, aby každé dítě mohlo zažít úspěch ve vzdělávání, nekončí. Žákům školy bylo poskytováno kariérní poradenství. Navštivili různé školy a seznámili se s různými druhy zaměstnání. Pořádaly se workshopy pro rodiče, které se týkaly vzdělávání, rozvíjela se spolupráce mezi klubovnou, školkou i školou vzájemnými návštěvami dětí. Důraz jsme kladli také na rozvoj pedagogů a to formou hospitací, skupinových výjezdů zaměřených na rozvoj schopoností a doveností, supervizí a workshopů.

Díky synergii veškerých aktivit projektu se podařilo v obci nastavit prostředí pro děti takové, aby se mohly vzdělávat podle svých možností v klasickém vzdělávacím proudu, rozvíjet své schopnosti a dovednosti i mimo školu v rámci kroužků či v klubovně. S radostí také sledujeme, že u mnohých rodičů z problematického prostředí se mění stereotypní chování a začínají vnímat vzdělávání jako velmi důležité. Podařilo se aktivizovat nejen děti, ale také jejich rodiče.

Místní plán inkluze pro roky 2020-2022, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2019 je k nahlédnutí zde

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
1
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
5
21
4
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
5
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Magdaléna

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie