Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry

Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry

Akce Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry, která byla  realizována od 1.7.2021 do 31.10.2022, je spolufinancována ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v rámci programu IROP. Registrační číslo projektu je CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014068. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí včetně stropů a podlah 1NP a činnosti přímo související se zateplením obvodových konstrukcí, k výměně otvorových výplní a činnosti přímo související s touto výměnou, k opravám hydroizolace a byly provedeny zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí. Díky realizovaným opatřením došlo ke snížení emisí skleníkových plynů a konečné spotřeby energií.

Dům 435435č.p.435

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj