Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry

Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry

CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0013010

Realizací projektu vznikly 3 sociální městské byty v čp. 519. Cílem je dostupné a důstojné nájemní sociální bydlení pro osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, které jsou v bytové nouzi. Byty jsou včetně základního vybavení. Došlo k rekonstrukci nejen bytů, ale i společných prostor, fasády domu a střechy, k výměně oken dveří. Podmínkou užívání bytu je současná sociální práce s nájemníky bytu.

K 31.1.2022 je uzavřena jedna nájemní smlouva na jedn z bytů a to na období jednoho roku od 1.1.2022 do 31.12.2022. V případě plnění podmínek nájemní smlouvy a podmínek přidělení sociálního bytu, je nájemní smlouva automaticky obnovována vždy na další rok. Vznik sociálních bytů je opatření obce, které přispívá k začleňování osob cílové skupiny, v rámci bydlení do bytové zástavby mimo úzce segregované oblasti obce.

Projekt byl realizován za finanční podpory státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, Evropského fondu pro regionlní rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu. Celková výše dotace je 4.750.000,- Kč.

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj