Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Projekty MV ČR

                               

V rámci programu prevence kriminality podpořilo Ministerstvo vnitra v roce 2021 projekt "Velké  Hamry - Asistent prevence kriminality - 2021". V rámci dotace ve výši 1.106.800,-Kč byla podpořena čtyři pracovní místa asistentů prevence kriminality, kteří působí ve Velkých Hamrech. Dotace přispěla také na jejich vzdělávání, supervize a vedení (mentoring).

Dále byl podpořen projekt "Velké Hamry - kriminálně preventivní a vzdělávací aktivity pro děti - 2021" dotací ve výši 53.000,- Kč. V rámci tohoto projektu proběhlo v roce 2021 celkem 12 aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením a patologickým chováním. Jednalo se především o poznávací a vzdělávací výlety, účast na vystoupeních apod. Zájem o aktivity byl značný. Celkem se zúčastnilo 44 dětí, většina opakovaně. Do realizace a přípravy aktivit se zapojili i rodiče. Průměrně se účastnilo 11 rodičů.

V rámci programu prevence kriminality podpořilo Ministerstvo vnitra v roce 2020 projekt "Velké  Hamry - Asistent prevence kriminality 2020". V rámci dotace ve výši 584.400,-Kč byla podpořena dvě pracovní místa asistentů prevence kriminality, kteří působí ve Velkých Hamrech. Dotace přispěla také na jejich vzdělávání, supervize a vedení (mentoring).

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj