Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Komunitní práce ve Velkých Hamrech 2023 - 2025

 

Projekt Komunitní práce ve Velkých Hamrech 2023 - 2025

CZ.03.02.01/00/22_018/0000990 je spolufinancován z Evropské unie.  Město Velké Hamry ho realizuje v termínu od 1.1.2023 do 31.12.2025. Celkové způsobilé výdaje jsou na celou dobu realizace ve výši 10.040.133,60 Kč.

Projekt navazuje na realizované projekty sociální a komunitní práce realizované v letech 2017 - 2022. Cílem je realizací komunitní práce zajistit přímou podporu cílové skupiny a posílení schopnosti osob žijících v komunitě společně zvládat a ovlivňovat znevýhodňující a obtížné interakce tím, že získají větší míru kontroly nad okolnostmi svého života. Komunitní prací bude docházet k propojování sdílených potřeb, zájmů, hodnot a zdrojů uvnitř komunity a postupnému zplonomocňování členů komunity.

Projekt v prvé řadě řeší kontinuální pokračování komunitní práce ve městě Velké Hamry. Dále projekt řeší především potřebu cílové skupiny zvládat a ovlivňovat znevýhodňující a obtížné situace tím, že získají větší míru kontroly nad svým životem a to prostřednictvím komunitní práce, která posiluje schopnost osob žijících v komunitě. Problém, který projekt řeší je také to, že v okolí nezajišťuje komplexní komunitní práci s provázaností na další aktivity žádná jiná obec ani nezisková organizace. Komunitní práce ve Velkých Hamrech je takovým akcelerátorem přínosů ostatních aktivit města v oblasti zaměstnávání, bezpečnosti, vzdělanosti a sociální či terénní práce. Na rozdíl od ostatních aktivit jde o podporu celé komunity a ne pouze jednotlivých jejich členů. Problém, který projekt řeší je také skutečnost, že cílová skupina ve Velkých Hamrech je velmi různorodá, s různými kompetencemi k řešení problémů v rodině. 

Cílem projektu je, aby prostřednictvím komunitní práce na obci a jejího vzájemného systematického propojování s jinými aktivitami města docházelo k začleňování obyvatel SVL nebo ohrožených sociálním vyloučením, k posilování kompetencí obyvatel SVL, ke zlepšení jejich sociálního fungování s využitím současných zkušeností na poli sociálního začleňování. Cílem je realizovat komunitní práci dlouhodobě a v souladu s jinými aktivitami města, které probíhají v rámci sociálního začleňování. Cílem komunitní práce je posílit schopnost lidí náležejících k cílové skupině zvládat a ovlivňovat znevýhodňující a obtížné situace tím, že získají větší míru kontroly nad svým životem. Cílem je, aby se komunita postupně naučila sama definovat cíle komunitní práce. Komunitní pracovník by měl fungovat jako průvodce
komunitní práce. V rámci komunitní práce je cílem, aby se na komunitních aktivitách podílelo co nejvíce osob z cílové skupiny případně z celé společnosti. Cílem je také, aby osoby z cílové skupiny byly schopny efektivně spolupracovat v identifikaci problémů komunity, byly schopny dosáhnout dohody na cílech i na způsobu realizace cílů a také aby dokázaly efektivně spolupracovat. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze systematickou prací s cílovou skupinou a jejími členy. Cílem je také zajistit dlouhodobost komunitní práce a realizovat komunitní práci v souladu s aktivitami města v oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, terénní a soc. práce.

Kde a kdy můžete využít služeb komunitní práce:

Detašované pracoviště MěÚ Velké Hamry, čp. 590 (budova staré školky na Svárově), vchod zezadu, 1. patro vedle knihovny

pondělí a středa: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý a čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

pátek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

Mimo uvedené úřední hodiny lze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě domluvit schůzku jak na našem pracovišti, tak ve vašem přirozeném prostředí.

Kontakty:

Lucie Šolcová, komunitní pracovnice, tel. 773 258 461

Ján Puľo, komunitní pracovník, tel. 773 258 484

Žaneta Lavičková, komunitní pracovnice

e-mail: komunitniprace@velke-hamry.cz

Bc. Jarmila Mádrová, garantka komunitní práce, e-mail: jarmilapolicarova@gmail.com

Nikola Stránská, komunitní koordinátorka, e-mail: terenniprace@velke-hamry.cz

Dana Lejsková DiS., vedoucí sociálně správního odboru, tel. 777 914 615, email: socialniprace@velke-hamry.cz

 

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hasičská soutěž "O pohár Velkých Hamrů" 2011.