Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2012

Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy v čp. 443 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 12.11.2012 na úřední desce a elektronické úřední desce města. Přímo byli osloveni k podání nabídky čtyři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 28.11.2012 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Přílohy výzvy: položkový rozpočet, Krycí list, Návrh smlouvy o dílo, Čestné prohlášení, Prohlášení k podmínkám

Nabídku podalo v řádném termínu osm uchazečů. Kritérii hodnocení byla nabídková cena bez DPH (70%), délka záruční doby na celé dílo (20%), rozsah pojištění uchazeče (5%), práce nad rámec záruky (5%).

Pětičlenná hodnotící komise provedla hodnocení nabídek 28.11.2012 od 13:00 hodin. Komise po podrobném prostudování veškeré dokumentace a cenových nabídek rozhodla, vyřadit nabídku uchazeče č. 2. Podle názoru komise je spolupráce s tímto uchazečem riziková.

 • Nabídkové ceny uchazečů byly v rozsahu 519.000,- Kč - 921.856,- Kč bez DPH,
 • Záruka nabídnutá uchazeči byla v rozsahu 60 - 120 měsíců,
 • Pojištění odpovědnosti za škodu bylo v rozsahu 1 - 10 mil. Kč,
 • Práce nad rámec záruky nabídli tři uchazeči.
Rada města na svém zasedání dne 4.12.2012 rozhodla pod č. 858/55/12 na základě doporučení hodnotící komise vyzvat k realizaci zakázky firmu KODEST, s.r.o. , nabídková cena 519.000,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, pojištění odpovědnosti za škodu z činností s limitem pojistného plnění 5 mil. Kč, práce nad rámec záruky nebyly nabídnuty.
Veřejná zakázka "Multifunkční zařízení pro městský úřad"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 5.10.2012 na úřední desce a elektonické úřední desce města. Přímo byli osloveni k podání nabídky čtyři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 15.10.2012 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Nabídku podali v řádném termínu tři uchazeči. Kritérii hodnocení byla nabídková cena strojů bez DPH (40%), délka záruční doby v měsících (20%), cena kopie dle servisní smlouvy bez DPH (30%), doba povinného trvání servisní smlouvy (5%) a doba reakce na závadu v hodinách (5%).

 • Nabídkové ceny uchazečů byly v rozsahu 97.800,- Kč - 139.895,- Kč bez DPH za oba stroje
 • Záruka nabídnutá uchazeči byla v rozsahu 36 - 60 měsíců
 • cena černobílé kopie byla nabídnuta v rozsahu 0,2 (bez papíru) - 0,35 Kč bez DPH
 • cena barevné kopie byla nabídnuta v rozsahu 1,09 - 1,25 Kč bez DPH
 • doba trvání servisní smlouvy byla navržena v rozsahu 36 - 60 měsíců
 • doba reakce na závadu byla nabídnuta v rozsahu 12 - 24 hodin

Rada města Velké Hamry na svém zasedání dne 22.10.2012 rozhodla pod č.j. 814/51/12 přidělit veřejnou zakázku s názvem "Multifunkční zařízení pro městský úřad" firmě Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.

Veřejná zakázka "Oprava oplechování krajů střechy na budově č.p. 616 Velké Hamry"

Veřejná zakázky byla uveřejněna dne 5.10.2012 na úřední desce a elektronické úřední desce města. Přímo byli osloveni k podání nabídky tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 8.10.2012 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Nabídku podali v řádném termínu dva uchazeči. Kritériem hodnocení byla cena bez DPH. Cenové nabídky byly v rozsahu 78.260,- Kč - 104.620,- Kč.

Rada města na svém zasedání dne 8.10.2012 rozhodla pod č.j. 804/50/12 přidělit zakázku s názvem "Oprava oplechování krajů střechy na budově č.p. 616 Velké Hamry" firmě Klempířství Morávek. Nabídková cena byla 78.260,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka "Úprava kotelny v č.p. 590 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna dne 5.10.2012 na úřední desce a elektronické úřední desce města. Přímo byli osloveni k podání nabídky dva dodavaté. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 8.10.2012 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

Příloha výzvy je ke shlédnutí zde

Nabídku podali v řádném termínu dva uchazeči. Kritériem hodnocení byla cena bez DPH. Doplňujícím požadavkem byly reference na uchazeče získané zadavatelem. Nabídkové ceny byly v rozsahu 107.180,- Kč - 108.105,- Kč.

Rada města na svém zasedání dne 8.10.2012 rozhodla pod č.j. 805/50/12 přidělit zakázku s názvem "Úprava kotelny v čp. 590 Velké Hamry" firmě Viadukt. Nabídková cena byla 108.105,- Kč bez DPH. Rada rozhodla vybrat k realizaci tuto firmu vzhledem k velmi malému rozdílu v ceně a velmi dobrým referencím a zkušenostem s firmou Viadukt.

Veřejná zakázka "Vybudování topení v budově požární zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry".

Veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele a na internetových stránkách města od 4.9.2012 do 18.9.2012. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 18.9.2012 13:00 hodin. Zadavatel přímo oslovil tři firmy k podání nabídek.

Podmínky veřejné zakázky jsou ke shlédnutí zde

Nabídku podali v řádném termínu tři uchazeči. Nabídky byly hodnoceny kritérii uvedenými ve výzvě tj. nabídková cena (70%), záruka (20%), rozsah pojištění odpovědnosti za škodu (10%).

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle stanovených kritéríí dne 18.9.2012 od 13:00 hodin.

 • Nabídkové ceny uchazečů byly v rozsahu 436.486,- Kč - 548.500,- Kč bez DPH
 • Záruka nabídnutá uchazeči byla v rozsahu 36 - 60 měsíců
 • Doklady o pojištění byly dodány pouze jednou firmou
 • Bodové ohodnocení dle kritérii bylo 75,78 bodů, 67.70 bodů a 100 bodů.

Rada města na svém zasedání dne 24.9.2012 rozhodla pod č.j. 772/49/12 na základě doporučení hodnotící komise vyzvat k realizaci zakázky firmu SATO Tanvald, s.r.o. , nabídková cena 436.486,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, dodány doklady o pojištění odpovědnosti za škodu.

Veřejná zakázka "Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele a na internetových stránkách města od 30.8.2012 do 20.9.2012. Termín odevzdání nabídek je stanoven na 1.10.2012 v 11:00 hodin.

Podmínky veřejné zakázky jsou ke shlédnutí zde

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek dle stanovených kritérií dne 1.10.2012 v 11:00 hodin.

Nabídku podali v řádném termínu čtyři uchazeči. Kritériem hodnocení nabídek byla cena bez DPH. Cenové nabídky uchazečů byly v rozsahu 2.440.000,- Kč - 2.540.000,- Kč.

Rada města na svém zasedání dne 8.10.2012 na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek rozhodla pod č.j. 806/50/12, přidělit zakázku s názvem „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Velké Hamry“ Ing. Radku Slámovi, K.H. Borovského 3, 51211 Vysoké nad Jizerou. Nabídková cena byla 2.440.000,- Kč bez DPH.

Výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu špatně nastavených kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
4
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
9
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ivan

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mikulášská nadílka 2011