Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2015

Veřejná zakázka "Vybudování topení v budově čp. 433 Velké Hamry + napojení na CZT"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 29.7.2015. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 7.8.2015 9:00 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 10.8.2015 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo bude uzavřena se společností Viadukt v.o.s. , nabídková cena bez DPH je ve výši 343.747,00 Kč.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Zřízení přístupové komunikace v areálu školy ve Velkých Hamrech"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla rozeslána dne 11.9.2015. Přímo osloveni k podání nabídky byli tři dodavatelé. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 21.9.2015 13:00 hodin.

Podmínky veřejné výzvy jsou ke shlédnutí zde

V řádném termínu podali nabídku dva uchazeči.

Rada města na svém zasedání dne 21.9.2015 rozhodla na základě projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva o dílo bude uzavřena se společností SIZ s.r.o. , nabídková cena bez DPH je ve výši 527.465,00 Kč.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Výběrové řízní bylo z důvodu nezáhajení prací v termínu dle smlouvy zrušeno.

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj