Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2018

Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy kulturního domu čp. 37 Bohdalovice, Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dvěma uchazečům dne 20.2.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 5.3.2018 pod č.j. 1704/82/18.

Smlouva o dílo je k nahléduntí zde, dodatek č. 1 k SOD je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 559.725,- Kč bez DPH tj. 677.267,- Kč s DPH.

Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy v čp. 269 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dvěma uchazečům dne 20.2.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 5.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 5.3.2018 pod č.j. 1703/82/18.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde, dodatek č. 1 k SOD je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 588.220,- Kč bez DPH tj. 676.453,- Kč s DPH.

Veřejná zakázka "Výměna oken a vchodových dveří v čp. 631 a čp. 480 Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána čtyřem uchazečům dne 5.3.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 19.3.2018 v 15:30 hodin.

V řádném termínu podali nabídku dva dodavatelé. O uzavření smlouvy o dílo rozhodla rada na svém zasedání dne 19.3.2018 pod č.j. 1728/83/18.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde, dodatek č. 1 k SOD je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 739.932,- Kč bez DPH tj. 850.921,80 Kč s DPH

Veřejná zakázka "Velké Hamry - lávka pro pěší"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 3.7.2018. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 23.7.2018 v 15:30 hodin. Přímo byli osloveni 4 dodavatelé.

V řádném termínu podal nabídku pouze jeden dodavatel a to firma SIZ s.r.o., cenová nabídka ve výši 2.094.460,- Kč bez DPH.

Smlouva o dílo byla schválena Radou města Velké Hamry dne 30.7.2018 pod č.j. 2009/93/18.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 2.665.972,90 Kč bez DPH tj. 3.225.827,- Kč s DPH.

Veřejná zakázka "Zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody pro město Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zakázku byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 20.7.2018. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 20.9.2018, v průběhu výzvy vzhledem k požadavkům na vysvětlení zadávcí dokumentace byl posunut na 2.10.2018 v 10:00.

V řádném termínu podal nabídku pouze jeden uchazeč a to firma GridServices s.r.o., cenová nabídka:

Cena za sjednaný výkon činí 3.357.295,00 Kč bez DPH tj. 3.860.889,00 Kč s DPH.

Cena za 10.000 GJ tepelné energie činí 3.131.066,00 Kč bez DPH tj.  3.600.726,00 Kč s DPH.

Smlouva o dodávce tepelné energie byla schválena radou města dne 3.12.2018 pod č.j. 0050/03/18.

Smlouva je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Velké Hamry - oplocení hřbitova"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána 3 dodavatelům dne 14.5.2018. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 28.5.2018 v 16:00 hodin. Nabídku podal jeden uchazeč a to firma České ploty s.r.o., cenová nabídka ve výši 1.261.621,- Kč bez DPH.

Smlouva o dílo byla schválena radou města dne 30.5.2018.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 1.356.710,- Kč bez DPH tj. 1.641.620,- Kč s DPH.

Veřejná zakázka "Velké Hamry - rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána 3 dodavatelům dne 3.7.2018. Termín odevzdání obálek byl stanoven na 23.7.2018 v 15:00 hodin. Nabídku podali 2 uchazeči.

Na základě posouzení nábídek byla schválena smlouva o dílo radou města dne 30.8.2018 a to s firmou Becker Sport ČR s.r.o., cenová nabídka 599.000,- Kč.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 k SOD je k nahlédnutí zde

Skutečně uhrazená cena je ve výši 569.300,- Kč bez DPH tj. 688.853,- Kč s DPH.

Veřejná zakázka "Zpracování prováděcí projektové dokumentace – komunikace v k.ú. Velké Hamry č. III/28745;II. výzva"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána 3 dodavatelům dne 19.6.2018. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 2.7.2018 v 15:30 hodin.

Nabídku podal jeden uchazeč.

Smlouva o dílo byla schválena radou města dne 2.7.2018 pod č.j. 1966/91/18 s firmou Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří Šklíba s.r.o., cenová nabídka 700.000,- Kč.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

AKCE 2018 MENŠÍHO ROZSAHU

Základní škola na Hamrskách 576 248,- Kč:

 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, zednictví Svárovský, 100 000,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, Viadukt, stoupačka do ředitelny, 12 900,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, Viadukt, 216 900,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, Sádrokartony M. Brázda, 23 050,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, zednické práce Friedrich, 20 030,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, materiál Keramed, 103 344,-
 • Rekonstrukce sociálek ZŠ VH II, elektroinstalace, Elektro Plavy, 16 800,-
 • Parkoviště před ZŠ II, D. Mládek, 83 224,-

Tělocvična v Základní škole Velké Hamry 835.829,- Kč 

 • Výměna osvětlení v tělocvičně Trilux, 84 705,-
 • Výmalba velké tělocvičny 26 334,-
 • Podlaha velké tělocvičny 724.790,-

Výstavba garáží v TS 2 192 554,- Kč

 • Výstavba garáží TS, elektroinstalace patro, Elektro Plavy, 59 247,-
 • Výstavba garáží TS, elektroinstalace garáže, Elektro Plavy, 67 869,-
 • Výstavba garáží TS, okna a dveře, Okna Tanvald, 121 000,-
 • Výstavba garáží TS, vrata, Elektro plus, 558 785,-
 • Výstavba garáží TS, betony vrchní patro, 100 468,-
 • Výstavba garáží TS, povrchová úprava vrchní patro, Sapan, 122 000,-
 • Výstavba garáží TS, svislé obložení, Radek Jindrák, 133800,-
 • Výstavba garáží TS, sádrokartony M. Brázda, 147 000,-
 • Výstavba garáží TS, omítky patro, zednictví Svárovský, 56 500,-
 • Výstavba garáží TS, omítky garáže, Oleg Malik, 246 330,-
 • Výstavba garáží TS, výmalba patro, J. Tvrzník, 8200,-
 • Výstavba garáží TS, výmalba garáže, J. Tvrzník, 36 200,-
 • Výstavba garáží TS, betony a povrchová úprava garáže, Flimex, 283 655,-
 • Výstavba garáží TS, střecha, Radek Jindrák, 251 500,-

Úpravy stadionu 356 745,- Kč

 • Stadion, zemní práce, uložení obrubníků na ovál, Martin Zmrzlý, 49 735,-
 • Stadion, obrubníky, Pospíchal, 19 840,-
 • Stadion, zemní práce, úprava prostor a převoz zeminy, Martin Zmrzlý, 20 800,-
 • Stadion, omítky, HG properties, 30 000,-
 • Vstupní dveře č.p. 550, Okna Tanvald, 33 900,-
 • Vstupní dveře č.p. 550, M. Prousek, 16 400,-
 • Stadion, úprava prostoru před kabinama, Reacom sro, 74 415,-
 • Stadion, fasádní materiál, Tomeš Smržovka, 27 855,-
 • Stadion. Betony, IMC, 23 000,-
 • Stadion, Elektro Plavy, 60 800,-

Úpravy v domě čp. 534 - 155 326,- Kč

 • Č.p. 534, povrchová úprava garáže č.1, Sapan, 31 890,-
 • Č.p. 534, povrchová úprava garáže č.2, Sapan, 47 000,-
 • Č.p. 534, obklad garáže č.1, zednictví Svárovský, 30 415,-
 • Č.p. 534, elektroinstalace. Elektro Plavy, 22 830,-
 • Č.p. 534, materiál Keramed, 23 191,-

Opravy v čp. 616  - 335 400,- Kč

 • Oprava střechy nad výtahovou šachtou č.p. 616, Radek Jindrák, 43 200,-
 • Vstupní dveře a okno ve výtahové šachtě č.p. 616, Okna Tanvald, 28 000,-
 • Oprava výtahu, 22 000,-
 • Rekonstrukce v bytech č.p. 616, 242 200,-

Ostatní nemovitosti 1 273 721,- Kč

 • Oprava střechy na zdravotním středisku, Radek Jindrák, 72 900,-
 • Oprava střechy č.p. 435, Radek Jindrák, 30 000,-
 • Likvidace olejových nádrží v kotelně ZŠ, Luděk Kettner, 111 441,-
 • Vstupní dveře č.p. 296, LG Dinex, 52 800,-
 • Mytí, oprava a nátěr střechy Městského úřadu, Radek Jindrák, 331 200,-
 • Rekonstrukce chodeb v č.p. 433, zednictví Svárovský, 111 580,-
 • Odvodňovací kanál pod obecňákem, SIZ s.r.o., 69 900,-
 • Police na knihy a skříně do knihovny, 36 300,-
 • Střešní okna v č.p. 362, Termil, 214 000,-
 • Kamna a brutar na LT Borečov, 29 600,-
 • Výměna střešní krytiny a osvětlení v kapličce na Hamrskách, 214 000,-

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
1
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
5
21
4
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
5
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Magdaléna

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Hasičská soutěž "O pohár Velkých Hamrů" 2011.