Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Veřejné zakázky 2020

Veřejná zakázka "Rekonstrukce střechy tělocvičny základní školy Velké Hamry"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku byla zaslána dne 16.6.2020. Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 13.7.2020 v 15:30 hodin. K podání nabídky byli osloveni tři dodavatelé.

V řádném termínu podal nabídku jeden dodavatel. O uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, rozhodla rada na svém zasedání dne 13.7.2020 pod č.j. 1186/45/20. Rada rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Radek Jindrák, cena ve výši 1.688.000,00 Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky je k nahlédnutí zde

Příloha č. 1 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 2 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 3 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 4 výzvy je k nahlédnutí zde

Příloha č. 5 výzvy je k nahlédnutí zde

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Velké Hamry - výměna 2 ks výtahů v čp. 616"

K podání nabídky na veřejnou zakázku "Velké Hamry - výměna 2 ks výtahů v čp. 616 byli osloveni tři uchazeči. Termín podání  nabídek byl stanoven na 27.1.2020. Nabídku podala firma OTIS a.s., MSV Liberec s.r.o. a Schindler CZ, a.s. Rada rozhodla na svém zasedání dne 27.1.2020 vybrat k realizaci zakázky a uzavřít smlouvu o dílo a servisní smlouvu s firmou Schindler CZ, a.s., neboť splnila nejlépe kritérium ekonomické výhodnosti. Cena díla je ve výši 2.030.000,- Kč bez DPH, cena odborného servisu dle servisní smlouvy po dobu 5 let ve výši 1.356,- Kč bez DPH/měsíc.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry"

Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele 5.10.2020. Termín odevzdání elektronických nabídek byl stanoven na 2.11.2020. V řádném termínu podalo nabídku 5 uchazečů.

O výběru uchazeče rozhodla na svém zasedání dne 9.11.2020 rada města a rozhodla uzavřtí smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o., neboť splnila nejlépe kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, nabídková cena ve výši 7.897.054,27 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Podrobný položkový rozpočet zde

Harmonogram prací zde

Kompletní dokumentace veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele. 

Veřejná zakázka "Odstranění rodinného domu čp. 254"

K podání nabídky na veřejnou zakázku byli osloveni tři dodavatelé. V řádném termínu k 12.10.2020 nabídku podali dva dodavatelé. Rada města na svém zasedání dne 12.10.2020 rozhodla vybrat k realizaci zakázky a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Josef Černý, nabídková cena 1.404.986,- Kč bez DPH. Druhá nabídka firmy SIZ s.r.o. byla z hodnocení vyřazena, neboť přesáhla maximální hodnotu uvedenou ve výzvě.

Smlouva o dílo je k nahlédnutí zde

Veřejná zakázka "Dodávky tepelné energie"

Na rok 2020 byla z důvodu zpoždění plnění smlouvy na dodávky tepelné energie se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve GridServices s.r.o.), byla na období od 4.11.2020 do 3.11.2021 uzavřena smlouva na dodávky tepelné energie se společností CZT Velké Hamry s.r.o. Smlouva byla schválena radou města dne 9.11.2020.

Smlouva je k nahlédnutí zde

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
5
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
7
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Leoš

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Občerstvení