Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Orgány obce

Orgány Města Velké Hamry jsou:

 • zastupitelstvo města – z.č. 128/2000 Sb., § 67-§ 98, ve znění pozdějších předpisů
 • je voleno v komunálních volbách na období 4 let
 • má 15 členů
 • zřizuje finanční a kontrolní výbory
 • rada města – z.č. 128/2000 Sb., § 99-§ 102, ve znění pozdějších předpisů
 • je volena z řad zastupitelů
 • má 5 členů
 • je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti
 • zřizuje a ruší komise rady města
 • starosta – z.č. 128/2000 Sb., § 103-§108, ve znění pozdějších předpisů
 • zastupuje obec navenek
 • je volen z řad zastupitelů
 • městský úřad – z.č. 128/2000 Sb., § 109-§ 112, ve znění pozdějších předpisů
 • tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu (jeli tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
 • v čele úřadu stojí starosta
 • zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly jeho odborů a vzájemné vztahy mezi nimi, organizační strukturu a odpovědnosti pracovníků úřadu stanoví Organizační řád Městského úřadu ve Velkých Hamrech

Město Velké Hamry zřizuje k 1. 1. 2018 tyto organizace:

 • Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, Velké Hamry I 621, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Velké Hamry:

 • Jan Polman
 • Bc. David Lejsek
 • Ing. Jaroslav Najman
 • Zdeněk Nauč
 • Josef Pala
 • Ing. David Patrman
 • Milan Třešňák
 • Tomáš Pelc
 • MVDr. Klára Pospíšilová
 • Vladimír Prousek
 • Martin Doleček
 • Ing. Marcel Morávek
 • Ing. Petr Vilda
 • Mgr. Petr Taranda
 • Monika Žajdlíková

Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor:

Členové finančního výboru:

 • Josef Pala (předseda), Bc. David Lejsek, Jan Polman

Členové kontrolního výboru:

 • Mgr. Petr Taranda (předseda), Ing. Marcel Morávek, Milan Třešňák

Rada města Velké Hamry:

 • Ing.Jaroslav Najman-starosta
 • Ing. David Patrman -místostarosta
 • Tomáš Pelc
 • MVDr. Klára Pospíšilová
 • Bc. David Lejsek

Rada města zřídila tyto komise:

Komisi pro výkon na úseku sociálně-právní ochrany dětí a to v souladu s § 52 odst. 1 a 2 z.č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • Dana Lejsková (předsedkyně)
 • Arana Šourková, Věra Šťastná, Libuše Novotná, Soňa Tůmová

Povodňovou komisi:

 • Jaroslav Najman (předseda)
 • Klára Pospíšilová, Zdeněk Nauč, Aleš Hloušek, Lubomír Kouble, Leoš Drbohlav

Kulturní komisi:

Sociálně bezpečnostní komisi:

Rada města zřídila pracovní skupinu prevence kriminality:

 • Jaroslav Najman (vedoucí PS)

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj