Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Orgány obce

Orgány Města Velké Hamry jsou:

 • zastupitelstvo města – z.č. 128/2000 Sb., § 67-§ 98, ve znění pozdějších předpisů
 • je voleno v komunálních volbách na období 4 let
 • má 15 členů
 • zřizuje finanční a kontrolní výbory
 • rada města – z.č. 128/2000 Sb., § 99-§ 102, ve znění pozdějších předpisů
 • je volena z řad zastupitelů
 • má 5 členů
 • je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti
 • zřizuje a ruší komise rady města
 • starosta – z.č. 128/2000 Sb., § 103-§108, ve znění pozdějších předpisů
 • zastupuje obec navenek
 • je volen z řad zastupitelů
 • městský úřad – z.č. 128/2000 Sb., § 109-§ 112, ve znění pozdějších předpisů
 • tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu (jeli tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
 • v čele úřadu stojí starosta
 • zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly jeho odborů a vzájemné vztahy mezi nimi, organizační strukturu a odpovědnosti pracovníků úřadu stanoví Organizační řád Městského úřadu ve Velkých Hamrech

Město Velké Hamry zřizuje k 1. 1. 2018 tyto organizace:

 • Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, Velké Hamry I 621, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Velké Hamry:

 • Jan Polman
 • Bc. David Lejsek
 • Ing. Jaroslav Najman
 • Zdeněk Nauč
 • Josef Pala
 • Ing. David Patrman
 • Milan Třešňák
 • Tomáš Pelc
 • MVDr. Klára Pospíšilová
 • Vladimír Prousek
 • Martin Doleček
 • Ing. Marcel Morávek
 • Ing. Petr Vilda
 • Mgr. Petr Taranda
 • Monika Žajdlíková

Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor:

Členové finančního výboru:

 • Bc. David Lejsek (předseda), Ing. Petr Vilda, Jan Polman

Členové kontrolního výboru:

 • Mgr. Petr Taranda (předseda), Ing. Marcel Morávek, Milan Třešňák

Rada města Velké Hamry:

 • Ing.Jaroslav Najman-starosta
 • Ing. David Patrman -místostarosta
 • Tomáš Pelc
 • MVDr. Klára Pospíšilová
 • Bc. David Lejsek

Rada města zřídila tyto komise:

Komisi pro výkon na úseku sociálně-právní ochrany dětí a to v souladu s § 52 odst. 1 a 2 z.č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • Bc. Jarmila Mádrová (předsedkyně)
 • Soňa Hozdová, Tereza Dobiášová

Povodňovou komisi:

 • Jaroslav Najman (předseda)
 • Klára Pospíšilová, Zdeněk Nauč st.,Bc. David Lejsek, Lubomír Kouble, Leoš Drbohlav

Kulturní komisi:

 • Darina Nováková (kulturní referent)
 • Marie Voldřichová, Martina Čejchanová Balatková

Rada města zřídila pracovní skupinu prevence kriminality:

 • Jaroslav Najman (vedoucí PS)
 • Marie Klingerová , Tereza Dobiášová , Marián Stránský , Ivan Lavička

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
1
4
2
5
3
6
6
7
4
8
1
9
1
10
1
11
2
12
4
13
8
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
4
20
12
21
6
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
6
28
2
29
1
30
1
31
1
1
3
2
1
3
4
4
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Drahomíra

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie